reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 25 marca 2009

Rezygnacja Prezesa ELZAB SA

Z powodu niedojścia do skutku planowanej fuzji Elzab, Exoringo i UPOS, ze swojej funkcji zrezygnował Prezes spółki, Paweł Dudziuk.

W uzasadnieniu rezygnacji Prezes Dudziuk podał: ‘Przyczyną złożenia przeze mnie rezygnacji jest fakt, iż moja praca w Zarządzie ZUK ELZAB S.A. związana była głównie z budową wokół Spółki silnej grupy kapitałowej zajmującej się kompleksowym wsparciem podmiotów z sektora Retail. W dniu 19 lutego 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK ELZAB S.A. głosując przeciwko fuzji Spółki z Exorigo i UPOS, zanegowało taką strategię rozwoju dla ZUK ELZAB S.A. W związku z tym uważam moją misję w Zarządzie Elzab za zakończoną i składam rezygnację.’
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 20 2020 00:12 V15.3.2-2