reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© vladimir-majkic-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 07 września 2012

Współpraca Binary i RECON

Krakowski Binary Helix S.A. zawarł umowę ramową z warszawskim dystrybutorem RECON Sp. z o. o. na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Zawarta umowa określa warunki współpracy w zakresie podejmowanych wspólnie przez obie firmy działań, mających na celu sprzedaż, montaż i obsługę serwisową 24 różnych typów reduktorów zużycia energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych oraz 9 typów urządzeń do kompensacji mocy biernej. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2015 r. Zgodnie z nią krakowski producent odpowiedzialny jest m.in. za prawidłową realizację umowy w części produkcyjno-dystrybucyjnej, jakość i gwarancję urządzeń, a także za terminy ich dostaw. Dystrybutor zobowiązał się natomiast przestrzegać terytorialnego zasięgu swoich działań handlowych, tj. województwa kujawsko-pomorskiego. W komunikacie czytamy: 'Fakt rozpoczęcia współpracy z nowym dystrybutorem otwiera przed spółką kanał dystrybucji kluczowych urządzeń, tj. reduktorów zużycia energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych, a ponadto stanowi ona ważny element przyjętej strategii rozwoju Spółki'. --- Binary Helix zajmuje się projektowaniem, wykonaniem i wdrażaniem produktów i technologii branży elektronicznej z zakresu telemetrii, monitoringu obiektów i pojazdów oraz systemów sterowania.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1