reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 06 września 2012

Inwestorzy pozywają elektroniczną spółkę Kopeksu

1,7 mln PLN domaga się od Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych kilkunastu byłych akcjonariuszy Zakładów Elektroniki Górniczej, którzy łącznie mieli blisko 20% akcji. Pozew trafił już do sądu – informuje Parkiet.

Grupa inwestorów, reprezentowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych czuje się oszukana. Według nich przy ustalaniu ceny w wezwaniu ogłoszonym przez ZZM na 391,6 tys. akcji ZEG nie uwzględniono kwoty, jaką spółka zależna Kopeksu zapłaciła przy okazji pośredniego przejęcia pakietu kontrolnego zakładów. Największy akcjonariusz ZEG sprzedał jej papiery po 44 PLN za sztukę. Inwestorzy, którzy odpowiedzieli na wezwanie, otrzymali po 36,8 PLN, informuje Parkiet. – W momencie przejęcia przez ZZM, Infrabud nie prowadził żadnej działalności operacyjnej. Poza akcjami ZEG nie posiadał praktycznie żadnych innych aktywów, co wynika ze sprawozdań finansowych tej spółki. ZZM jedynie formalnie przejął Infrabud, ale w rzeczywistości zakupił większościowy pakiet akcji ZEG – tłumaczy Piotr Cieślak, wiceprezes SII. – Wątpliwości budzi też fakt, że przeniesienie akcji ZEG do Infrabudu było jednym z warunków uzależniających zawarcie finalnej transakcji. W ogłoszonym później wezwaniu zaproponowano akcjonariuszom mniejszościowym warunki wyraźnie odbiegające od tych zaoferowanych niewiele wcześniej BBI Capital NFI – dodaje. ZZM twierdzi, że cena została ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Źródło: Parkiet
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 27 2020 09:09 V15.4.3-2