reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© mariusz-szachowski-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 06 września 2012

Spółka Apatora przejmuje udziały w brytyjskim GWi

Apator Metrix S.A., spółka zależna Apatora zawarła w dniu wczorajszym umowę nabycia 4 mln udziałów (tj. 50%) w brytyjskiej spółce George Wilson Industries Ltd. (GWi).

Cena nabycia 4 mln udziałów wynosi ponad 2 mln GBP (10,9 mln PLN). Apator Metrix zapłacił w dniu zawarcia umowy symboliczną kwotę 1 GBP (tj. 5,34 PLN). Reszta zostanie zapłacona po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 (kończący się w dniu 30 listopada 2015 r.), pod warunkiem, że spółka GWi w okresie 3 lat obrotowych (2013 – 2015) osiągnie zysk przed opodatkowaniem w łącznej wysokości 7.593 tys. GBP (tj. 40.565 tys. PLN). Apator Metrix posiada prawo nabycia pozostałych 50% udziałów w okresie od 2017 r. do 2019 r. Cena nabycia pozostałych udziałów jest uzależniona od zrealizowanego przez GWi poziomu EBITDA, przy czym gwarantowana cena odkupu pozostałych udziałów wynosi 3 mln GBP (tj. 16 mln PLN).
Nabycie udziałów spółki GWi jest dla Grupy Apator inwestycją długoterminową. W wyniku nabycia spółki GWi, spółka Apator Metrix oraz Grupa Apator umocnią swoją pozycję na rynku brytyjskim, co jest szczególnie istotne z uwagi na rozwój smart meteringu w gazie.
Spółka GWi działa w branży pomiarowej i zajmuje się produkcją oraz sprzedażą gazomierzy domowych, a także przemysłowych oraz smart meteringiem w zakresie pomiaru gazu. Ponadto dokonuje napraw i kalibracji wszelkiego rodzaju gazomierzy. GWi została założona w 1903 r. Apator Metrix planuje kontynuować i rozwijać dotychczas prowadzoną przez GWi działalność w segmencie pomiaru gazu.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1