reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© OZZ IP Przemysł elektroniczny | 05 września 2012

Nowe telewizory, stary wyzysk – o polskim Chung Hong za granicą

1 września na targach IFA w Berlinie, gdzie wystawiała się również firma LG, działacze FAU (Freie Arbeiterinnen Union) zorganizowali pikietę solidarnościową z pracownikami Chung Hong. Przypomniano o strajku u podwykonawcy LG pod Wrocławiem, informuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza.

IFA (Internationale Funkausstellung) to prestiżowa wystawa organizowana od dziesięcioleci na terenie Targów Berlińskich i jednocześnie największe na świecie targi elektroniki. 1 września przy północnym wejściu dwudziestu działaczy FAU rozwinęło transparenty, wznosiło hasła i informowało wchodzących na teren targów o walce polskich pracowników Chung Hong o wyższe płace i poprawę warunków pracy, o strajku i zwolnieniach strajkujących pracowników. Jednym z haseł było „Nowe telewizory, coraz gorsze warunki pracy”. Wspominano też o wyzysku w fabrykach Foxconn w Chinach (podwykonawcy Apple). Na miejscu obecny był przedstawiciel LG, który obserwował pikietę. Przygotowane przez FAU ulotki będą również rozdawane na terenie targów w najbliższych dniach. Nie było to pierwsze działanie FAU w sprawie Chung-Hong. 31 sierpnia w Berlinie na zaproszenie berlińskiej komisji związku oraz Arbeitskreises Sozialer Bewegungen (stowarzyszenia badającego ruchy społeczne) pod hasłem „Nie jesteśmy maszynami” odbyło się spotkanie z pięcioma osobami biorącymi udział w strajku w fabryce Chung Hong Electronics pod Wrocławiem. Pięć osób zatrudnionych wcześniej przez Chung Hong Electronics jako pracownicy produkcji przez ponad 3 godziny opowiadało m.in. o pogarszających się warunkach pracy w fabryce na przestrzeni ostatnich 5 lat (m.in. obcięciu dodatków, zamrożeniu Funduszu Socjalnego), intensyfikacji pracy (fragmenty linii montażowych, które przed laty obsługiwały pięć osób, dziś obsługiwane są przed jedną) oraz o bardzo niskich zarobkach. Sytuacja ta skłoniła ich do podjęcia zorganizowanego oporu, zawiązania komisji zakładowej Inicjatywy Pracowniczej oraz podjęcia negocjacji z pracodawcą. Szczegółowo przedstawili przebieg sporu zbiorowego i strajku, oraz represji ze strony pracodawcy, z którymi zmagają się obecnie. W trzygodzinnym spotkaniu uczestniczyło 30 osób. Dyskutowano nad przyszłością Specjalnych Stref Ekonomicznych w Europie (obecnie promuje się je w Grecji w reakcji na kryzys gospodarczy), co wiązałoby się z ogólnym obniżeniem kosztów siły roboczej. Zastanawiano się, jakie są możliwe formy walki z wyzyskiem, nowe formy organizowania się oraz analizowano strukturalne ograniczenia dla protestów pracowniczych (jak podział załogi na pracowników stałych i tymczasowych, łańcuchy podwykonawców, które prowadzą do rozbicia pracowników na wiele pomniejszych fabryk, a przez to ich izolacji). Źródło: Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2