reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Cyfrowy Polsat Przemysł elektroniczny | 31 sierpnia 2012

Produkcja dekoderów Cyfrowego Polsatu w 1H/2012

Przychody ze sprzedaży sprzętu Cyfrowego Polsatu w drugim kwartale 2012 roku wzrosły r/r o 130,6% i wyniosły 6.192 tys. PLN.

Przychody ze sprzedaży sprzętu Cyfrowego Polsatu w pierwszej połowie 2012 roku spadły r/r z 9.159 do 8.912 tys. PLN. Koszt własny sprzedanego sprzętu* spadł o 6.061 tys. PLN, czyli o 31,7%, do 13.064 tys. PLN w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2012 roku. W raporcie Spółki czytamy: 'Spadki są wynikiem szeregu czynników, z których najbardziej istotne były: zmiana prezentacji przychodów i kosztów CPT z tytułu sprzedaży komponentów do produkcji dekoderów własnych oraz modemów do zewnętrznych podmiotów (obecnie, w przeciwieństwie do pierwszego kwartału 2011 roku, przychody i koszty są netowane, a sprzedaż odbywa się bez naliczania marży), spadek przychodów ze sprzedaży anten DTH oraz wzrost sprzedaży modemów, tabletów, anten Internetowych i routerów'. Przychody ze sprzedaży sprzętu w drugim kwartale roku wzrosły o 3.507 tys. PLN, czyli o 130,6%, w porównaniu z adekwatnym okresem w roku poprzednim i stanowiły 6.192 tys. PLN. Koszt własny sprzedanego sprzętu* wzrósł o 3.217 zł (+74,0% r/r) do 7.567 tys. PLN. Na ostateczne wyniki wpłynęło rozpoznanie w drugim kwartale 2012 roku przychodów ze sprzedaży urządzeń do odbioru telewizji naziemnej. Wyłączając wpływ konsolidacji nowo nabytych spółek, wartość zapasów Cyfrowego Polsatu wzrosła o 7.379 tys. PLN, czyli o 4,1%, do 185.506 tys. PLN na dzień 30 czerwca 2012 roku. Zmiana ta wynika głównie ze zwiększenia stanu urządzeń do odbioru DTT oraz zapasów materiałów do produkcji dekoderów. Zwiększenia zostały w części zrekompensowane głównie zmniejszeniem stanu dekoderów i twardych dysków. W I półroczu 2012 roku Cyfrowy Polsat zakupił od Spółki Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. dekodery i akcesoria do dekoderów o łącznej wartości 82.108 tys. PLN Przychody operacyjne CPT w pierwszym kwartale 2012 r. stanowiły 1.773 tys. PLN, wobec 1.439 tys. PLN w analogicznym okresie roku 2011. Koszty operacyjne CPT w analizowanym okresie stanowiły 333 tys. PLN. * na sprzęt CP składają się dekodery, dyski do dekoderów, anteny, modemy Internetowe, routery i telefony
reklama
August 04 2020 13:53 V18.8.1-1