reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 28 sierpnia 2012

51 mln PLN dla Lubuskiego Parku Naukowo-Technologicznego

51 mln PLN trafi na stworzenie Parku Naukowo-Technologicznego i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki w Nowym Kisielinie niedaleko Zielonej Góry. W czwartek podpisano umowę na dofinansowanie projektu z funduszy unijnych.

Lubuski Park Naukowo-Technologiczny to wspólny projekt samorządu woj. lubuskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ma on być instytucją łączącą wiedzę z biznesem przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, co ma przyczynić się do rozwoju zwłaszcza małych i średnich firm, a w efekcie tworzyć nowe miejsca pracy. Wartość całego przedsięwzięcia to 60 mln PLN, z czego 51 mln PLN to dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - funduszy unijnych. Umowę na ich przyznanie uczelni podpisała marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak i rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego Czesław Osękowski.   „To najważniejsze przedsięwzięcie w regionie lubuskim. Dobrze radzimy sobie z wdrażaniem polityki spójności, ale już niekoniecznie dobrze z wdrażaniem innowacji. Park Naukowo-Technologiczny ma to zmienić. Rezultaty zostały określone już na etapie projektowania. Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego zagwarantował, że biznes będzie czerpał z nauki” – mówiła Elżbieta Polak.   W ramach Parku w Nowym Kisielinie powstało już jego Centrum Logistyczne. Inwestycja kosztowała ponad 6,5 mln PLN, a dofinansowanie wyniosło prawie 5,5 mln PLN.   W skład Parku wejdzie Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii, które ma podejmować zadania w zakresie budownictwa zrównoważonego i systemów zwiększających efektywność energetyczną oraz odnawialnych źródeł energii, a także Centrum Innowacji. Zajmie się ono tworzeniem możliwości wytwarzania nowoczesnych produktów i technologii z obszaru bioinżynierii, opracowaniem nowych technologii sprzyjających poprawie warunków życia i zdrowia.   Zadaniem Centrum Technologii Informatycznych będą natomiast prace badawcze oraz szkolenia i konsultacje w zakresie m.in. modelowania procesów logistycznych i produkcyjnych, technologii przemysłowych oraz nowoczesnych technologii sieci komputerowych.   W strukturach parku znajdzie się także Inkubator Przedsiębiorczości, zajmujący się doradztwem i pomocą dla firm. Zadanie to jest realizowane wspólnie z Miastem Zielona Góra. Miasto zapewnia wkład własny w wysokości 15 proc. do projektu „Inkubator Przedsiębiorczości” oraz pokrycie kosztów utrzymania budynku Inkubatora przez minimum 5 lat od uruchomienia działalności inkubatora. Źródło: PAP
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1