reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Tonsil Przemysł elektroniczny | 27 sierpnia 2012

Tonsil AC zagrożony upadłością

Test na zagrożenie upadłością Tonsil Acoustic Company S.A. bazujący na strukturze bilansu na koniec 2011 r., wykazał wysokie prawdopodobieństwo upadłości na przestrzeni roku.

'Tonsil Acoustic Company S.A. znajduje się w złej sytuacji finansowej. Utrata przez Tonsil Technologie Sp. z o.o., a w konsekwencji Tonsil Acoustic Company S.A. praw do marki „Tonsil” wraz z wypowiedzeniem umów związanych z dzierżawą maszyn i urządzeń do produkcji, stawia pytania o dalsze kontynuowanie działalności przez Grupę Tonsil Acoustic Company S.A. O ile w obliczu obecnego profilu działalności tworzenie sieci dystrybucji i prowadzenie sprzedaży przez Tonsil Acoustic Company S.A. może być kontynuowane, o tyle dalsze funkcjonowanie Tonsil Technologie Sp. z o.o. bez posiadania praw do znaku towarowego wydaje się ekonomicznie nieuzasadnione, także dla jej właściciela', sugeruje analiza sytuacji Tonsil AC przeprowadzona przez firmę NOMAD Partners. Zgodnie z otrzymanymi od Zarządu firmy wyjaśnieniami „Spółka zamierza rozszerzyć swoją ofertę o produkty wyższej klasy, do produkcji których będą wykorzystywane bardziej szlachetne materiały takie jak np. obudowa fornirowana wykończona lakierem w wysokim połysku, oferując je w atrakcyjnych przedziałach cenowych, uwzględniając powyżej opisaną zmianę strategii pozwoli osiągnąć zamierzony cel oraz spotka się to z dużym zainteresowaniem potencjalnych klientów. Spółka również zamierza wykorzystać opracowane ciekawe projekty, odchodząc od standardowych wykończeń oraz ogólnie dostępnych produktów. ...Prowadzone są również zaawansowane rozmowy z niemieckim producentem przetworników (głośników), który może być dostawcą głośników wykorzystywanych do montażu zestawów Hi Fi oraz zestawów kin domowych. Firma ta posiada bardzo pozytywną opinię w środowisku branżowym w którym działa Spółka. Daje to również zwiększone możliwości powiększenia oferty bez poważnych nakładów finansowych, które występują podczas tworzenia nowego produktu jakim jest przetwornik (głośnik).Wyniki finansowe Tonsil Technologie za rok 2011: - Przychody ze sprzedaży netto: 1,6 mln PLN (1,9 mln PLN); - Strata operacyjny: -918,8 tys. PLN (-1,4 mln PLN); - Strata netto: -1,01 mln PLN (-1,45 mln PLN); - Kapitał własny na koniec 2011 r.: -2,4 mln PLN (-1,4 mln PLN). Wyniki finansowe Tonsil Acoustic Company za rok 2011: - Przychody ze sprzedaży netto: 2,15 mln PLN (1,37 mln PLN); - Strata operacyjny: -994,8 tys. PLN (-381,5 tys. PLN); - Strata netto: -2,7 mln PLN (-380 tys. PLN). Źródło: Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę Tonsil Acoustic Company S.A. opracowane przez NOMAD Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
reklama
reklama
September 18 2020 12:10 V18.10.12-2