reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Relpol Przemysł elektroniczny | 21 sierpnia 2012

Relpol: Działalność produkcyjna w IH/2012

Działania wydziałów produkcyjnych producenta przekaźników z Żar, firmy Relpol, skupione były w pierwszej połowie roku na realizacji zadań wynikających z przyjętej strategii.

Zrealizowane działania w GK Relpol w zakresie produkcji w pierwszej połowie roku 2012: 1. Eliminacja kontroli optycznych montażu przekaźników, poprzez wdrażanie automatycznych systemów kontroli wizyjnej procesów produkcyjnych. 2. Poprawienie przepływu materiałów, poprzez zmianę ustawień urządzeń zapewniających pracę w jednym ciągu technologicznym, co przyczyniło się do ograniczenia przenoszenia materiałów oraz lepszego wykorzystania zasobów. 3. Eliminacja zbędnych operacji poprzez stabilizację procesów produkcyjnych. 4. Wdrażanie oprzyrządowania, precyzowanie parametrów kontrolnych, mających zapewnić powtarzalność procesu produkcyjnego. 5. Uniezależnienie się od skutków zmienności produkcji oraz konieczności utrzymywania wyższego zatrudnienia i ponoszenia wyższych kosztów pracy, zatrudniając część pracowników na umowę zlecenie lub przez agencje. 6. Zwiększenie wydajności urządzeń poprzez modernizację istniejących urządzeń, wdrażanie automatycznych urządzeń kontrolnych. 7. Zwiększanie mocy produkcyjnych poprzez: - bilansowanie czasów cyklu urządzeń (określanie wąskich gardeł, skracanie czasów cyklu urządzeń), - budowę nowych urządzeń wykorzystujące najnowsze rozwiązania technologiczne. 8. Wdrożenie projektów modernizacji form polegających na zastosowaniu systemu „gorącego kanału”, zmniejszenie zużycia materiału do produkcji wyprasek. 9. Uruchomienie nowoczesnych wtryskarek elektrycznych do produkcji płytek zapewniających powtarzalność i stabilność procesu wtrysku. 10. Uruchomienie systemu suszenia materiału bezpośrednio na wtryskarkach z dodatkowym odwilżaniem powietrza suszącego, zapewniającego najwyższą jakość suszonego materiału i spełniającego wysokie wymagania dla tworzyw technicznych. 11. Rozpoczęcie prób nad unifikacją materiałową celem wyeliminowania kilku różnych materiałów o podobnych własnościach i zastosowaniu jednego typu (dotyczy to drutów nawojowych, styków, tworzyw). Skala zakupu jednego materiału pozwoli na obniżenie ceny jednostkowej, kosztu produkcji oraz kosztów utrzymania zapasów (jeden materiał dla kilku asortymentów). Takie działania będą szczególnie korzystne dla aplikacji, które ze względu na wysoki koszt surowców, generują wysoki koszt wytworzenia. - Wdrażane modyfikacje pozwolą na cenowe i jakościowe uatrakcyjnienie oferowanych wyrobów – utrzymuje producent.
reklama
reklama
May 12 2021 10:24 V18.17.4-1