reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© roza-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 17 sierpnia 2012

Wzrost cen produkcji elektroniki w Polsce

W czerwcu 2012 r. odnotowano spadek cen produkcji sprzedanej w Polsce w wielu segmentach działalności, jednak w dziale 'komputery, wyroby elektroniczne i optyczne' ceny produkcji nieznacznie wzrosły, w porównaniu z miesiącem poprzednim.

Według wstępnych danych GUS, ceny produkcji sprzedanej przemysłu* w czerwcu 2012 r. były o 0,5% niższe niż w poprzednim miesiącu. Podniesiono natomiast o 0,2% ceny produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych. W porównaniu z grudniem poprzedniego roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 0,3%. Ceny produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych podniesiono natomiast aż o 1,4%. --- Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (inflacja producencka, inflacja PPI) obrazują zmiany cen w przemyśle, definiowanych jako kwoty pieniędzy które otrzymuje producent za produkty, pomniejszone o należne podatki oraz o ewentualne rabaty i opusty. Dane o cenach produkcji publikowane są w odniesieniu zarówno do poprzedniego miesiąca, jak i analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Uwaga inwestorów skupia się na tym drugim sposobie ich prezentacji. Dane te pozwalają ocenić czy na etapie produkcji pojawiła się presja inflacyjna, która mogłaby wpłynąć na wzrost cen w detalu.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1