reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Homiel / Dreamstime Przemysł elektroniczny | 08 sierpnia 2012

Słabe wyniki Grupy Elzab w 1H.2012

W pierwszym półroczu 2012 zarówno sprzedaż, jak i wyniki finansowe Grupy Elzab, były znacznie słabsze od uzyskanych w analogicznym okresie 2011. Spółka nie realizuje prognoz.

Dane finansowe - Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów Grupy Elazb w 1H.2012. wyniosły 34 882 tys PLN, co w stosunku do wielkości osiągniętej w 1H.2011 (42 014 tys PLN) oznacza spadek o 17% - Przychody ze sprzedaży wyrobów własnej produkcji i usług oraz towarów i materiałów w 1H.2012 wyniosły 32 664 tys PLN, o 16% mniej niż w rekordowym dla branży I półroczu 2011 (38 924 tys PLN), kiedy to obowiązkiem rejestracji przychodów za pomocą kas fiskalnych objęto najliczniejszą od dekady grupę podatników - Wynik finansowy brutto w 1H.2012 wyniósł 1 200 tys PLN i był 2 krotnie niższy w porównaniu do osiągniętego w 1H.2011 (2 814 tys. PLN) - Wynik finansowy netto Grupy Elzab wyniósł 873 tys PLN i był ponad 4 krotnie niższy w porównaniu do 1H.2011 (3.576 tys PLN) Badania i rozwój Jednocześnie Elzab poinformował o głównych kierunkach badań nad nowymi produktami. Wśród najważniejszych spółka wymienia rodzinę sprawdzarek cen (wyposażoną między innymi w głosowe odtwarzanie cen), nową serię wag kalkulacyjnych oraz ‘opracowanie nowej zintegrowanej platformy sprzętowej dla kas oraz zaprojektowanie nowoczesnej architektury oprogramowania, która pozwoli w dalszej perspektywie na znaczące obniżenie kosztów wytwarzania produktów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej niezawodności oraz funkcjonalności charakterystycznej dla kas produkcji Elzab S.A.’ Prognozy W roku 2010, będąc wówczas jeszcze częścią grupy Exoringo, Elzab publikował prognozę przychodów i rentowności netto na lata 2011-2013. Obroty oszacowano odpowiednio na 80-85 mln PLN rocznie, natomiast rentowność netto w przedziale 9-10%. Obroty 1H.2012 stanowią proporcjonalnie jedynie 44.6% wielkości prognozy, rentowność netto w pierwszych sześciu miesiącach 2012 roku wyniosła 2.5%, znacznie poniżej spodziewanego poziomu.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1