reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Blacksnake / Dreamstime Przemysł elektroniczny | 03 sierpnia 2012

Schneider Electric otwiera centrum badawcze w Rosji

Fundacja Skolkovo i firma Schneider Electric podpisały umowę na utworzenie nowego ośrodka badawczego w ramach Centrum Innowacji – kompleksu naukowo-technologicznego położonego w Skołkowie.

Centrum zatrudniające do roku 2016 ponad 100 pracowników będzie miało na celu stworzenie zaawansowanego systemu zarządzania dystrybucją energii dla sieci energetycznych, systemów kontroli samodzielnych generatorów oraz innych innowacyjnych rozwiązań. Około 90% pracowników centrum stanowić będzie zespół badawczy. Viktor Vekselberg – prezes fundacji Skolkovo – powiedział: "Współpraca z firmami takimi, jak Schneider Electric, które są liderami w swojej branży i odgrywają kluczową rolę w wyznaczaniu nowych standardów, jest dla nas szczególnie ważna. Warto zauważyć, iż firma – oprócz opracowywania własnych rozwiązań – będzie uczestniczyć w tworzeniu inteligentnej sieci elektroenergetycznej dla całego Centrum Innowacji w Skołkowie". Jean-Pascal Tricoire – prezes i dyrektor generalny Schneider Electric – powiedział: "Dzięki otwarciu ośrodka badawczego w Centrum Innowacji, znaleźliśmy się w samym sercu kluczowego w Rosji kompleksu naukowo-technologicznego. Ta umowa to potwierdzenie naszych długofalowych strategicznych planów inwestowania w tym kraju”. O Fundacji Skolkovo Fundacja Skolkovo to centrum naukowo-technologiczne, odpowiedzialne za tworzenie oraz komercjalizację zaawanasowanych technologii. Jest to organizacja non-profit, założona przez prezydenta Rosji we wrześniu 2010 r. Celem Fundacji jest mobilizacja rosyjskich zasobów w obszarze badań zaawansowanych oraz stworzenie środowiska sprzyjającemu badaniom naukowym w pięciu kluczowych obszarach postępu technologicznego: energia i efektywność energetyczna, astronomia, biomedycyna, technologia jądrowa oraz IT. Projekt zakłada utworzenie Instytutu Naukowo-Technologicznego (SkolTech"), ośrodków badawczych, inkubatorów biznesu, centrum komercjalizacji rozwiązań technologicznych, biur oraz ośrodków badań firm zagranicznych, osiedli mieszkaniowych i niezbędnej infrastruktury społecznej. Celem jest także promocja innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w innych częściach Rosji. Działalność Centrum Innowacji w Skołkowie (pod Moskwą) podlega specjalnemu prawu zapewniającemu korzystne warunki gospodarcze dla działających w tym rejonie firm.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1