reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Photodynamx / Dreamstime Przemysł elektroniczny | 03 sierpnia 2012

ELMAT utworzy laboratorium światłowodowe w Jasionce

Kosztem 32.1 mln PLN, Elmat planuje budowę kolejnego Zakładu Laboratoryjno Produkcyjnego Technologii Światłowodowych.

Projekt budowy laboratorium został zarekomendowany do wsparcia UE w ramach Programu Operacyjnego ‘Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013’ (Działanie I.3. Wspieranie innowacji w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R). Komisja rekomenduje wsparcie projektu kwotą 9.1 mln PLN. Elmat zrealizował w roku 2010 identyczny projekt, stawiając ośrodek produkcyjno-badawczy zaawansowanych technologii światłowodowych w SSE Mielec. Wówczas projekt zrealizowano w oparciu o fundusze RPO Województwa Podkarpackiego.
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1