reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Mariusz Szachowski / Dreamstime Przemysł elektroniczny | 02 sierpnia 2012

Zmiany w statucie Radmor

Na NWZA gdyńskiego Radmor S.A., planowanym na 6 września, Agencja Rozwoju Przemysłu ma przekazać swoje uprawnienia spółce Bumar Sp. z o.o.

Zarząd Radmor S.A. zwołuje NWZA na 6 września 2012. Plan plac zgromadzenia obejmuje szereg zmian w statucie Spółki, przekazujących dotychczasowe uprawnienia, przysługujące Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., na rzecz Bumar Sp. z o.o. W szczególności na rzecz Bumar Sp. z o.o. ma przejść wzajemne prawo pierwokupu nabycia akcji, przysługujące obecnie ARP S.A. oraz WB Electronics S.A. W dalszej kolejności Zarząd ma przekazywać do Bumar Sp. z o.o., zamiast do ARP S.A. bieżące informacje, umożliwiające wykonywanie zadań z zakresu nadzoru właścicielskiego. Kolejne zmiany dotyczą uprawnień powoływania członków oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej (ARP ma obecnie prawo do wyznaczenia dwóch członków Rady oraz jej przewodniczącego).
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2