reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Sadik Guelec / Dreamstime Przemysł elektroniczny | 02 sierpnia 2012

Pracownicy Chung Hong okupują ARP

Zdesperowani pracownicy Chung Hong zorganizowali pikietę w obronie swoich prac pracowniczych przed siedzibą ARP, spółką zarządzającą strefą w Kobierzycach.

'W związku z bezprawnym lokautem przeprowadzonym w zakładzie Chung Hong, 16 lipca Inicjatywa Pracownicza zorganizowała akcję protestacyjną w warszawskim biurze Agencji Rozwoju Przemysłu. Zadaniem ARP jest monitoring przedsiębiorstw działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz wydawanie zezwoleń na działalność na ich terenie. Lokaut to zamach na jedno z podstawowych praw człowieka -- prawo do strajku, gwarantowane przez Konstytucję RP i Ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jak wszystkie zakłady zlokalizowane w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Chung Hong Electronics korzysta z pomocy publicznej: zwolnień z podatku dochodowego, podatków lokalnych czy dotacji z funduszy strukturalnych. Rola spółki rządowej monitorującej Specjalne Strefy Ekonomiczne nie może ograniczać się jedynie do zwalniania przedsiębiorców z podatku. Do jej zadań należy także egzekwowanie właściwych standardów prawa pracy' czytamy na stronie ozzip.pl Tutaj można obejrzeć film z akcji protestacyjnej:
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1