reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alinoubigh-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 26 lipca 2012

Spór z Chinami o metale niezbędne do produkcji elektroniki

27 czerwca 2012 r. Unia Europejska złożyła wniosek o ustanowienie panelu w ramach procedury rozstrzygania sporów w Światowej Organizacji Handlu w sprawie stosowanych przez Chiny restrykcji eksportowych na metale ziem rzadkich, wolfram i molibden.

Partnerami UE w tej sprawie są Stany Zjednoczone i Japonia. W dniu 12 marca 2012 r. Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Japonia złożyły wniosek o konsultacje z Chinami w sprawie ceł eksportowych na metale ziem rzadkich, wolfram i molibden, czym formalnie rozpoczęły procedurę dotyczącą sporu w ramach Światowej Organizacji Handlu. Jednakże konsultacje formalne, które odbyły się w kwietniu br. nie przyniosły oczekiwanych efektów. Metale ziem rzadkich to zestaw 17 pierwiastków w układzie okresowym, w szczególności 15 lantanowcami (lantan, cer, prazeodymu, neodymu, prometu, samar, europ, gadolinu, terb, dysproz, holmium, erb, tul, iterb, lutet) oraz skand i itr. Chiny są wiodącym producentem na świecie molibdenu i odpowiadają za 36% światowej produkcji. Chiny to monopol w dostawie metali ziem rzadkich - 97% udziału w produkcji światowej. Do ograniczeń wywozowych stosowanych przez Chiny na metale ziem rzadkich, wolfram i molibden należą kontyngenty, cła eksportowe, system minimalnych cen wywozowych, jak również dodatkowe wymogi i procedury wobec eksporterów. Przyjęta polityka regulacji wywozu tych surowców z Chin spowodowała, że korzystniej jest lokować przetwarzanie tych surowców w Chinach. Ministerstwo Gospodarki zbiera informacje na temat skutków tych regulacji dla interesów polskich przedsiębiorców oraz w celu oszacowania strat poniesionych przez polskie firmy. Metale ziem rzadkich znajdują szerokie zastosowanie, niemalże w każdej branży. Największe zastosowanie znajdują w przemyśle zaawansowanych technologii, przy produkcji turbin wiatrowych, katalizatorów, energooszczędnych żarówek, silników do pojazdów elektrycznych i hybrydowych, ekranów płaskich i wyświetlaczy (LED, LCD, plazma), dysków twardych, części samochodowych, obiektywów kamer, szkła, akumulatorów przemysłowych, sprzętu medycznego i uzdatniania wody. Wolfram używany jest w technologii oświetleniowej, elektronice, energetyce, powlekaniu i technologii łączenia, w branży samochodowej i lotniczej oraz technice medycznej. Molibden jest używany w przemyśle lotniczym, zbrojeniowym, nuklearnym, a także do produkcji elementów lamp żarowych, gdzie bywa stosowany jako wspornik wolframowego żarnika. Kompleksy molibdenu są stosowane jako katalizator w przemyśle naftowym, szczególnie przy usuwaniu siarki z produktów naftowych. Wiele kompleksów molibdenu jest stosowanych jako barwniki o różnych odcieniach koloru pomarańczowego, używane do produkcji farb, tuszów, tworzyw sztucznych i produktów gumowych. Disiarczek molibdenu jest odpornym na działanie wysokich temperatur dodatkiem do smarów. Molibden używany jest także w przemyśle elektronicznym. Źródło: Ministerstwo Gospodarki
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 28 2020 18:31 V15.6.0-2