reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© daimy-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 24 lipca 2012

Upadły producent elektroniki na sprzedaż

Po raz piąty ogłoszono przetarg na sprzedaż Zakładów Elektronicznych WAREL S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Cena wywoławcza wynosi 6,5 mln PLN. Zainteresowani zakupem powinni złożyć oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2012 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydział IX Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych lub przesłać je na adres listami poleconymi. --- WAREL S.A. to jedna z najstarszych firm elektronicznych w Polsce. Specjalizowała się w produkcji sprzętu łączności dla wojska, lecz zajmowała się również wytwarzaniem elektronicznych rejestratorów impulsów, nadajników radiofonicznych UKF, systemów przywoławczych czy nadajników sygnałów alarmowych. W WAREL S.A., która istnieje od 1937 roku, powstał pierwszy polski zegarek elektroniczny. 29 grudnia 2009 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Zakładów Elektronicznych WAREL S. A.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-2