reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LG Electronics Przemysł elektroniczny | 18 lipca 2012

SACOM z Hongkongu apeluje do polskiego LG Electronics

Organizacja SACOM wystosowała do LG Electronics w Polsce list protestacyjny w sprawie zwolnień w Chung Hong Electronics.

SACOM wyraża zaniepokojenie sposobem rozwiązywania sporów zbiorowych w Chung Hong, wzywa do przywrócenia zwolnionych pracowników i domaga się od LG wpłynięcia na swojego podwykonawcę, by ten podjął rozmowy na temat żądań pracowniczych. SACOM to wpływowa organizacja pozarządowa z Hongkongu, która domaga się przestrzegania praw pracowniczych przez międzynarodowe korporacje w Chinach. W jej działania angażuje się wielu studentów, pracowników akademickich i działaczy pracowniczych po to, by monitorować i nagłaśniać przykłady łamania praw pracowniczych. Od wielu miesięcy prowadzi kampanie m.in. na rzecz pracowników firmy Foxconn, produkujący dla Apple iPady i iPhony oraz pracowników tajwańskiej firmy Wintek, produkujących dla Apple ekrany dotykowe. Poniżej list protestacyjny od SACOM do LG Electronics Polska 12 lipca 2012 Szanowny Panie Kang, Students & Scholars Against Corporate Misbehaviour (SACOM) (Studenci i naukowcy przeciw złym praktykom korporacyjnym) to organizacja z Hongkongu domagająca się przestrzegania praw pracowniczych w Chinach. Uzyskaliśmy informację od organizacji partnerskiej w Polski, że podwykonawca firmy LG, Chung Hong Electronics w Biskupicach Podgórnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej pod Wrocławiem, zwolnił 25 pracowników, którzy wzięli udział w działaniach protestacyjnych w czerwcu oraz lipcu. Piszemy do Pana, aby wyrazić nasze zaniepokojenie sposobem rozwiązywania sporów zbiorowych w Chung Hong i by wezwać do przywrócenia zwolnionych pracowników. W ciągu ostatnich 2 miesięcy pracownicy Chung Hong domagali się wzrostu płac, przywrócenia funduszu socjalnego, zmniejszenie limitu nadgodzin, odtworzenie bezpłatnego transportu dla pracowników i lepszej organizacji pracy. Ponieważ nie osiągnięto porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikami, pracownicy przeprowadzili referendum strajkowe w czerwcu. Strajk został poparty przez większość pracowników. Kilka dni po referendum, 28 czerwca, został zwolniony Krzysztof Gazda, pracownik i członek Inicjatywy Pracowniczej. W dniu 10 lipca, represje się nasiliły. Zwolniono dwudziestu czterech pracowników, którzy brali udział w strajku. Zdławiono w ten sposób prawo do zrzeszania się, co karygodnie łamie polskie prawo pracy oraz ustawę o związkach zawodowych. LG jest głównym klientem Chung Hong Electronics, a zatem ma on obowiązek śledzenia konfliktów pracowniczych w fabryce. Należy podjąć kroki, by urzeczywistnić rzeczywisty dialog między Chung Hong a związkiem zawodowym, przywrócić Krzysztofa Gazdę i pozostałych 24 pracowników. Społeczna odpowiedzialność biznesu to coś więcej niż działania charytatywne firmy. Prawdziwym testem społecznej odpowiedzialność biznesu jest zawsze zobowiązanie spółki do rozwiązywania sporów pracowniczych. SACOM wzywa LG, by wywarło wpływ na Chung Hong, aby powstrzymało represje wobec pracowników, którzy bronią swoich praw i natychmiast przywróciło do pracy wszystkich dwudziestu pięciu pracowników, w tym pana Gazdę. Ponadto LG powinno ułatwiać dialog o żądaniach pracowniczych pomiędzy pracownikami a Chung Hong. Dziękuję za uwagę. Z poważaniem, Debby Chan Project Officer SACOM
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 28 2020 18:31 V15.6.0-2