reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© anthony-bolan-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 17 lipca 2012

Wizyty studyjne w Polsce 2011-2012 (cz. II)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zrealizowała w okresie wrzesień 2011 – czerwiec 2012, cykl wizyt studyjnych poświęcony innowacyjności. Wczoraj zrelacjonowaliśmy pierwsze 5 spotkań, dziś prezentujemy pozostałą 14-kę.

Kielce – 9 marca Wydarzenie rozpoczęło się od prezentacji oferty Kieleckiego Parku Technologicznego. To dynamicznie rozwijające się miejsce, przeznaczone jest dla ludzi z ciekawym, innowacyjnym pomysłem na firmę. Uczestnicy usłyszeli o tym w jaki sposób Park wspiera rozwój zarówno nowo powstających firm, jak i już istniejących. W dalszej części spotkania zebrani mieli możliwość osobistego spotkania z przedstawicielami firm ulokowanych na terenie KPT. Rozmowy na temat doświadczeń przedsiębiorców uzupełniane były fachowym komentarzem pracowników Kieleckiego Parku Technologicznego. Oddana niedawno do użytku inwestycja, w tym Inkubator Technologiczny,  szybko okazała się strzałem w dziesiątkę, przyciągając znaczną ilość firm, które ulokowały    tu swoją działalność przemysłową i laboratoria. Dalsza część spotkania miała miejsce w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Elementów i Układów Pneumatyki. Na miejscu zaproszeni goście zapoznali się z wieloletnim dorobkiem jednostki, a także współczesnymi osiągnięciami wdrażanymi do przemysłu. Kraków – 19 marca Jagiellońskie Centrum Innowacji – Park Technologiczny LifeScience stanowiący pierwszy punkt programu to instytucja specjalizująca się m. in. w badaniach nad nanotechnologią. Białystok – 20 kwietnia Przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki, instytucji otoczenia biznesu, administracji i dziennikarze odwiedzili Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej. To właśnie zespół Wydziału Mechanicznego i stowarzyszenia Mars Society Polska zaprojektował i zbudował łazika marsjańskiego MAGMA2.W przyszłości, roboty mobilne tego typu znajdą się na wyposażeniu załogowej misji na Marsa i będą pomagać astronautom w ich pracy na powierzchni Czerwonej Planety. W międzynarodowym konkursie University Rover Challenge 2011 pojazd MAGMA2 zajął pierwsze miejsce, nie dając szans amerykańskim rywalom. W drugiej części spotkania uczestnicy wizyty zapoznali się z doświadczeniami we wdrażaniu innowacji dwóch podlaskich firm: Promotech Sp. z o.o. i SaMASZ Sp. z o.o. Pierwsza z nich, Promotech Sp. z o.o., to producent zaawansowanych technologicznie elektronarzędzi i sprzętu dla przemysłu. Firma nieustannie rozwija i wdraża zaawansowane technologie by wyprzedzać i zaspokajać potrzeby i oczekiwania klientów. Co roku, wprowadza na rynek nowe, coraz bardziej technicznie zaawansowane produkty, maszyny i kompletne linie spawalnicze. Dział Badań i Rozwoju jest zaangażowany nie tylko w projektowanie nowych urządzeń, lecz także prowadzi prace nad ciągłym udoskonalaniem istniejących produktów. Firma SaMASZ dzięki ciągłemu inwestowaniu w nowoczesny park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską osiągnęła pozycję największego polskiego i jednego z czołowych europejskich producentów maszyn rolniczych i komunalnych, oraz pługów do odśnieżania. Firma jest członkiem Podlaskiego Klastra Obróbki Metali, współpracuje również z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Wizycie towarzyszyło zwiedzanie pracowni i hal produkcyjnych. Lublin – 25 kwietnia Wizyta odbyła się w firmach i instytucjach rozwijających się w oparciu o innowacje. Tematem przewodnim spotkania była ekoenergetyka. Warszawa – 8 maja Spotkanie obejmowało wizytę w Instytucie Technologii Elektronowej (ITE), który jest wiodącym polskim ośrodkiem naukowym w dziedzinie mikro- i nanotechnologii półprzewodnikowej. Misją Instytutu Technologii Elektronowej jest prowadzenie badań podstawowych i stosowanych w dziedzinie elektroniki i fizyki ciała stałego oraz opracowywanie, wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych mikro- i nanotechnologii i ich zastosowań w dziedzinie fotoniki oraz mikro- i nanoelektroniki. Następnie zapoznano się z ofertą Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Zwieńczeniem spotkania była wizyta w firmie INFRAMET produkującej specjalistyczny sprzęt pomiarowy do badań optoelektronicznych urządzeń obrazujących (kamery termowizyjne, kamery CCD/ICCD, przyrządy noktowizyjne, dalmierze laserowe)oraz stymulatorów komputerowych. Szczegółowy program spotkania i profile firm w załączeniu. Olsztyn – 25 maja Tematem przewodnim spotkania będzie energia odnawialna. Wizytę rozpoczęto od zapoznania się z ofertą Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, które prowadzi badania nad nowymi technologiami z dziedziny energii odnawialnej. Rzeszów – 28 maja Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z potencjałem Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego – AEROPOLIS i działaniami ułatwiającymi podejmowanie działalności przez przedsiębiorców innowacyjnych i wprowadzających produkty/usługi zaawansowane technologicznie. Działalność AEROPOLIS to przede wszystkim pobudzanie innowacyjności wśród przedsiębiorców działających w obszarze PPNT, transfer technologii i równoczesne wykorzystywanie potencjału miejscowych uczelni wyższych i ośrodków naukowo - badawczych. Podkarpacki  Park Naukowo Technologiczny jest pierwszym branżowym parkiem w Polsce, który podtrzymuje wieloletnie i głęboko zakorzenione w tym regionie tradycje przemysłu lotniczego. Łódź – 1 czerwca Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny oraz Łódzki Inkubator Technologiczny mieli okazję odwiedzić przedsiębiorcy i pracownicy naukowi uczestniczący w wizycie studyjnej, która odbyła się 1 czerwca 2012 r. w Łodzi. Bydgoszcz – 5 czerwca Gospodarzem wizyty były bydgoska PESA S.A. - firma produkująca oraz remontująca pojazdy szynowe dla transportu kolejowego i miejskiego oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Zielona Góra – 19 czerwca Uczestnicy odwiedzili najpierw fabrykę zielonogórskiego Lumela, producenta urządzeń automatyki przemysłowej i precyzyjnych odlewów ciśnieniowych. Gospodarze zaprezentowali swoje doświadczenia we wdrażaniu innowacyjnej oferty produktowej i korzystaniu z nowych technik wytwarzania. - Takie spotkania są potrzebne i mam nadzieję, że będzie ich więcej. Warto pokazywać, że w naszym regionie przedsiębiorcy są innowacyjni. Potrafimy łączyć naukę z biznesem, co wpływa pozytywnie na rozwój naszej gospodarki - mówi Arkadiusz Kowalewski, prezes Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie. Warto zaznaczyć, że LPP-T, który właśnie powstaje pod Zieloną Górą ma stawiać przede wszystkim na innowacyjność. To wspólny pomysł Uniwersytetu Zielonogórskiego, władz Zielonej Góry, a także województwa lubuskiego. Teren jest właśnie  uzbrajany w media, a drogowcy do jesieni mają wybudować połączenie z krajową trójką. Podstrefa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w LPP-T zajmie aż 128 ha. Tuż obok powstanie uniwersytecki Park Naukowo-Technologiczny, gdzie naukowcy będą ściśle współpracować z inwestorami ze strefy. Będzie to największy tego typu teren inwestycyjny w województwie. Gdańsk/Gdynia – 22 czerwca Wizyta obejmowała prezentację Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego – ośrodka, w którym pomysły przeradzają się w realnie funkcjonujące firmy. Omówione zostały oferowane przez Park usługi dla przedsiębiorców oraz warunki rozwoju nowych firm. Podczas wizyty w spółce AZO Digital, prowadzącej działalność badawczą i produkcyjną w obszarze zaawansowanych technologii sterowania oświetleniem, zapoznano się z doświadczeniami firmy we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań. Ważnym elementem spotkania była także prezentacja oferty współpracy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Jednostka ta bardzo aktywnie i na wielu płaszczyznach współpracuje z przemysłem. Wrocław – 26 czerwca Spotkanie obejmowało prezentację potencjału i oferty Wrocławskiego Parku Technologicznego, który wspiera istniejące i nowo powstające firmy z sektora wysokich technologii. Doświadczenia we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań do przemysłu zaprezentowała firma Nexwell Engineering, zajmująca się projektowaniem i produkcją nowoczesnych systemów automatyki domowej oraz firma Research & Engineering Center Sp. z o.o., która specjalizuje się w usługach z zakresu zaawansowanego projektowania i utrzymania systemów informatycznych. Poznań – 27 czerwca Tematem przewodnim spotkania były nowe technologie i ich implementacja. Wizyta studyjna obejmowała prezentację oferty Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego, Inkubatora Technologicznego oraz Centrum Wspierania Innowacji, świadczącego usługi w dziedzinie transferu technologii i innowacji. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie w siedzibie iTraff Technology - młodej firmy, która od 2010 roku pracuje nad technologią rozpoznawania obrazu i jej implementacjami dla systemów iOS i Android oraz odnosi w tej dziedzinie zdumiewające sukcesy. Szczecin – 28 czerwca Grzegorz Fiuk, Prezes Technoparku Pomerania zapoznał uczestników wizyty z działalnością jednostki, która wspiera innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez kompleksowe programy wsparcia i tworzenie sprzyjających warunków dla dynamicznego rozwoju firm i regionu.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2