reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 10 lipca 2012

Sonion Polska obniża kapitał

Sonion Polska, zajmujący się opracowywaniem miniaturowych komponentów, mających zastosowanie w aparatach słuchowych, podjął uchwałę o obniżeniu kapitału.

Monitor Sądowy i Gospodarczy z 9 lipca 2012 informuje: ‘Zarząd Spółki Sonion Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, wpisanej pod nr. KRS 0000011593, [...], ogłasza, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwaliło w dniu 20.06.2012 r. obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 74.000.000,00 zł, tj. z kwoty 79.000.000,00 zł do kwoty 5.000.000,00 zł, poprzez umorzenie 148.000 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, aby wnieśli sprzeciw w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia. Wierzycieli, którzy w powyższym terminie nie zgłoszą sprzeciwu, uważa się za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego.’
reklama
April 15 2021 09:56 V18.15.43-1