reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© DEDECO Przemysł elektroniczny | 09 lipca 2012

Projekt CEZAMAT

W 2015 roku na warszawskim Ursynowie powstanie ultranowoczesny kompleks laboratoriów badawczych CEZAMAT. Projekt ma połączyć naukę z biznesem.

Bezpośrednim beneficjantem projektu jest Politechnika Warszawska. Ze względu na wymiar finansowy i organizacyjny projektu, jak i jego interdyscyplinarny charakter, jest on realizowany przez Konsorcjum złożone, poza Politechniką, z siedmiu uznanych warszawskich jednostek naukowych: Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Fizyki PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Uniwersytet Warszawski oraz Wojskowa Akademia Techniczna Laboratorium Centralne CEZAMAT powstanie przy ul. Poleczki na warszawskim Ursynowie, na obszarze ok. 20 tys. m kw. Oprócz budowy Laboratorium Centralnego, budynku administracyjnego i ok. 180 naziemnych miejsc parkingowych powstaną lub zmodernizowane zostaną cztery dodatkowe laboratoria przy Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego, przy Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych, przy Instytucie Wysokich Ciśnień PAN oraz w Wojskowej Akademii Technicznej. CEZAMAT zajmie łączną powierzchnię ok. 32 tys. m kw. Celem projektu CEZAMAT jest stworzenie platformy integrującej środowisko badawcze, która umożliwi interdyscyplinarny rozwój badań nad nowoczesnymi materiałami i technologiami. Dzięki stworzonej infrastrukturze badawczej oraz programom zintegrowanych badań możliwe będzie wspólne prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na najwyższym światowym poziomie oraz upowszechnienie i wdrażanie nowoczesnych technologii.
  • /
  • /
  • /
  • /
© Projekt pracowni architektonicznej DEDECO Centrum ma służyć całemu - polskiemu i międzynarodowemu - środowisku naukowemu oraz przedsiębiorstwom poszukującym innowacyjnych technologii i produktów. W tym celu, w sąsiedztwie planowany jest park technologiczny, który będzie wykorzystywał efekty badań badawczo-rozwojowych przeprowadzanych w laboratoriach. W wyniku realizacji projektu powstanie wyjątkowy kompleks badawczy służący prowadzeniu interdyscyplinarnych badań nad przyszłościowymi materiałami i technologiami. Centrum wyposażone będzie w zaawansowane linie technologiczne oraz platformy projektowania, symulacji, diagnostyki i charakteryzacji. CEZAMAT oferować będzie dostęp do ultranowoczesnych narzędzi nie tylko poszczególnym Konsorcjantom, ale również innym wiodącym zespołom badawczym z Polski i zagranicy.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1