reklama
reklama
reklama
reklama
© studio-37-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 06 lipca 2012

Zakończono postępowanie upadłościowe Pronox Technology

25 maja 2012 roku nastąpiła rejestracja podwyższenia i zmiany struktury kapitału zakładowego, zmiany praw z papierów wartościowych oraz rejestracja zmiany firmy Pronox Technology. Aktualna nazwa producenta brzmi Regnon S.A.

Zarejestrowany kapitał zakładowy firmy wynosi 26,9 mln PLN i dzieli się na 269,2 mln akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN. Zmiana była możliwa dzięki udokumentowaniu planów rozszerzenia dotychczasowej działalności Spółki. Pierwsze inwestycje w nowe rynki zaczęły się jeszcze za czasu Pronoksu, który w lutym kupił udziały w austriackiej firmie WoodinterKom Gmbh. 29 czerwca 2012 roku Regnon S.A. zawarł z Ideon S.A. (dawny Centrozap) z siedzibą w Katowicach umowę na zakup kolejnych 9% udziałów spółki WoodinterKom GmbH z siedzibą w Wiedniu (Austria). Udziały zostały nabyte za cenę 2,2 mln EUR. Wartość umowy przeliczona na złote według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień transakcji wyniosła 9,4 mln PLN. Regnon posiada obecnie 28% udziałów w austriackiej spółce, które nabył za łączną kwotę 28,5 mln PLN. Działalność WoodinterKom GmbH związana jest z realizacją projektu inwestycyjnego w postaci budowy "Centrum głębokiej, bezodpadowej przeróbki drewna na terenie rejonu Ust-Kułomskiego Republiki Komi w Federacji Rosyjskiej". Projekt inwestycyjny objęty jest Programem Priorytetowym w dziedzinie zagospodarowania lasów Federacji Rosyjskiej. Inwestycja Regnon Spółki Akcyjnej w WoodinterKom GmbH ma charakter krótkoterminowy, przy czym na obecnym etapie Spółka będzie realizowała dostawy biomasy drzewnej dla przemysłu elektroenergetycznego i ciepłownictwa - czytamy w komunikacie Spółki. --- Regnon S.A. działa w dwóch podstawowych sferach. Pierwsza sfera to produkcja komputerów i sprzętu elektroniki użytkowej, tak pod własnymi markami: Easy Touch, ProComp, MyColor oraz 4Eenergy jak również na zlecenie innych podmiotów (m.in. telewizory LCD, odtwarzacze DVD) na terenie Azji - głównie Chin i sprzętu przeznaczonego na rynek europejski w polskich fabrykach - na zamówienie dalekowschodnich partnerów. Kompleksowe i zintegrowane usługi serwisowe i logistyczne stanowią drugi obszar działalności.
reklama
reklama
January 28 2022 15:59 V20.1.15-2