reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© nikita-sobolkov-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 04 lipca 2012

Europejski rynek komponentów pasywnych w latach 2011-2012

European Electronic Component Manufacturers Association (EPCIA) omówiło rozwój rynku komponentów pasywnych w roku 2011 i przedstawiło prognozy na rok 2012.

Po wyjątkowym wzroście na europejskim rynku komponentów pasywnych - o 46% w 2010 roku, eksperci EPCIA prognozowali dalszy wzrost o 8% w roku 2011. Faktycznie rok 2011 przyniósł wzrost o 7%. W bieżącym roku możemy spodziewać się spadku o 1%, do poziomu 4,6 mld EUR. Po ogromnym wzroście na rynku kondensatorów - o 64% w roku 2010 - prognoza z października ubiegłego roku słusznie wskazała na dalszy wzrost o 12%. W wyniku obecnej sytuacji ekonomicznej, ale także ze względu na wysoki poziom zapasów w branży, przewiduje się 5% spadek w roku 2012, do poziomu 1,72 mld EUR. Rynek rezystorów również uległ zdecydowanej poprawie w 2010 r.- o 47%. W 2011 roku wzrósł zaledwie o 2%, do poziomu 720 mln EUR. Mieszany rynek komponentów elektromagnetycznych i filtrów RF, wzrósł w roku 2011 o 5%, po wyjątkowym wzroście o 43% w roku poprzednim. Główne segmenty europejskiego rynku komponentów pasywnych: Sektor motoryzacyjny jest nadal kluczowym segmentem. Ze względu na wciąż rosnące wymagania bezpieczeństwa i komfortu, a także wzrost popytu na pojazdy elektryczne i hybrydowe, sektor ten zyskał dodatkowy potencjał wzrostu (2011: +13%). Rynek przemysłowy jest równie ważnym segmentem w Europie, z długoterminową perspektywą wzrostu. Silna potrzeba napędów energooszczędnych, a także rozwój nowych zastosowań w segmencie energii odnawialnej, przyczyniły się do stałego wzrost na tym rynku w ciągu ostatnich dwóch lat. W przeciwieństwie do pierwszej połowy, w drugiej połowie 2011 roku odnotowano jednak znaczny spadek (-19%), szczególnie dzięki słabszej kondycji rynku fotowoltaicznego. Rynek telekomunikacyjny również skorzystał z ogólnoświatowego ożywienia w 2010 roku. Dobre wyniki sprzedaży nowych telefonów komórkowych i smartfonów szczególnie wsparły tę tendencję w roku 2011 roku (+6%). Rynek elektroniki użytkowej poprawił się późnym latem 2010 roku, lecz na krótko. Rok 2011 zakończył się spadkiem na poziomie 9%, co zdaniem analityków wynika głównie z nasycenia rynku. Dystrybucja: Poprawa sytuacji na rynku miała miejsce już w 2009 r. Od tamtej pory sektor ten wykazywał bardzo pozytywny rozwój. W roku 2011, za sprawą nadmiernych zapasów, zanotowano jednak zmniejszenie popytu.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 22 2020 14:06 V18.7.4-1