reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: Radmor Przemysł elektroniczny | 12 marca 2009

Radmor członkiem zespołu opracowującego zintegrowany system radiowy

Członkami zespołu opracowującego nowy zintegrowany system radiowy pod auspicjami Unii Europejskiej są Radmor z Gdyni oraz pięciu innych europejskich producentów systemów radiowych: EB z Finlandii, Indra z Hiszpanii, Saab ze Szwecji, Selex z Włoch oraz Thales z Francji.

Wymienione firmy sformowały zespół o nazwie European Secure Software Defined Radio, którego prace kierowane są przez European Defense Agency. ESSOR został utworzony w celu przezwyciężenia trudności we współpracy systemów radiowych, spowodowanych poprzez różnice w obecnie funkcjonujących urządzeniach w różnych państwach UE. Problemy te mają szczególne znaczenie w przypadkach kiedy konieczne jest międzynarodowe współdziałanie podczas klęsk żywiołowych czy ataków terrorystycznych. Projekt ESSOR ma być zakończony do 2012, a jego budżet wynosi 127 mln USD. Jednym z podstawowych celów projektu jest próba zastąpienia elementów tradycyjnych systemów radiowych (takich jak detektory, stacje transmisyjne, modulatory, demodulatory, filtry czy wzmacniacze) przez software pracujący na bazie technologii procesorowej.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2