reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 02 lipca 2012

Kazuhiro Tsuga nowym prezesem Panasonic Corporation

Po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a następnie zebraniach Rady Dyrektorów i Rady Audytorów, prezesem Panasonic Corporation został Kazuhiro Tsuga. Zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego prezesa Fumio Ohtsubo.

- W związku ze zbliżającą się setną rocznicą założenia naszej firmy, która przypada na rok 2018, pragniemy zrealizować ambitną wizję uzyskania miana firmy najbardziej innowacyjnej pod względem ekologicznym. Wizja ta umożliwia integrację naszych działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwoju biznesowego — powiedział Kazuhiro Tsuga. - Nasz cel osiągniemy stawiając ludzi w centrum naszej uwagi, nadając im kluczową rolę w naszych działaniach oraz koncentrując się na ich określonych zajęciach i obszarach życia - dodał. Kazuhiro Tsuga pracuje w Panasonic od 33 lat. W ciągu swojej kariery sprawował różnorodne funkcje. Dzięki świetnym kwalifikacjom w dziedzinie informatyki oraz bioinżynierii, Kazuhiro Tsuga zajmował stanowiska na wyższym szczeblu kierowniczym w Panasonic, w szczególności związane z zarządzaniem technologicznym. Od roku 2011 Kazuhiro Tsuga był prezesem AVC Networks Company — wewnętrznego działu odpowiedzialnego za działalność firmy Panasonic w dziedzinie sprzętu audiowizualnego i informatycznego. W latach 2008–2011 Kazuhiro Tsuga kierował spółką Automotive Systems Company firmy Panasonic, gdzie przyczynił się do rozwoju dziedziny elektroniki samochodowej, położył fundamenty dalszego rozwoju tej kategorii oraz wytyczył nowe kierunki w elektronice samochodowej Panasonic, takie jak produkcja urządzeń i systemów do pojazdów przyjaznych dla środowiska. W roku 2006 Kazuhiro Tsuga kierował rozwojem technologii sieci cyfrowych i oprogramowania firmy Panasonic, jako szef Biura Planowania Strategicznego Sieci Cyfrowych oraz zagranicznych ośrodków badawczo-rozwojowych. Oprócz pracy w strukturach firmy Panasonic Kazuhiro Tsuga przyczynił się do realizacji ważnych inicjatyw branżowych, takich jak m.in. standaryzacja formatów DVD i Blu-ray czy założenie stowarzyszenia Digital Living Network Alliance (DLNA), międzynarodowej organizacji skupiającej producentów elektroniki użytkowej, sprzętu komputerowego i urządzeń mobilnych Fumio Ohtsubo, który pełnił funkcję prezesa od czerwca 2006 roku, został przewodniczącym Rady Nadzorczej, a dotychczas pełniący to stanowisko Kunio Nakamura został Głównym Doradcą. © Panasonic
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 21 2020 17:52 V15.3.3-1