reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© michal-kowalski-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 26 czerwca 2012

1,6 mln PLN dofinansowania dla EC Electronics

EC Electronics, wchodzące w skład krakowskiej EC Grupy, realizuje projekt „Opracowanie zintegrowanej platformy wspomagania lotniskowych procesów logistycznych opartej na RFID”.

EC Electronics realizuje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, projekt pt. „Opracowanie zintegrowanej platformy wspomagania lotniskowych procesów logistycznych opartej na RFID”. Projekt realizowany jest od stycznia 2012 r. Zakończenie ma nastąpić w październiku 2013 r. Wartość dofinansowania unijnego stanowi 1,6 mln PLN. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody zarządzania procesami lotniskowymi z wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań identyfikacji radiowej. Metoda ta znajdzie swoje zastosowanie w aspektach zarządzania sprzętem lotniskowym oraz personelem, a także optymalizacją procesu logistyki bagażu. Perspektywa wdrożenia opracowanego systemu wymagać będzie jego pełnej integracji z istniejącymi systemami oprogramowania. Efektem realizacji części badawczej proponowanego projektu będzie opracowanie zintegrowanej platformy wspomagania lotniskowych procesów logistycznych w oparciu o technologię identyfikacji i komunikacji radiowej (RFID). Pozwoli to na znaczną poprawę i skrócenie procesu zarządzania infrastrukturą mobilną. Zadaniem systemu będzie stały monitoring aktualnej lokalizacji poszczególnych mobilnych urządzeń lotniskowych, pojazdów oraz bagaży na obszarze danego portu lotniczego. Osiągnięcie zamierzonego celu wymagać będzie przeprowadzenia prac m.in. w następujących obszarach: • integracji różnych technologii identyfikacji radiowej w zakresie monitorowania sprzętu lotniskowego oraz identyfikacji położenia personelu oraz bagażu pasażera; • opracowania specyfikacji systemu testowego, mikrofalowych modułów dostępowych, oprogramowania integracyjnego oraz szczegółowego programu badań w tym zakresie; • opracowania projektów modułów identyfikatorów, komunikacji bezprzewodowej, modułów mikrofalowych identyfikacji naruszania stref; • opracowanie oprogramowania w zakresie integracji systemu; • budowa nieprzydatnego komercyjne prototypu systemów: identyfikacji i monitorowania sprzętu lotniskowego, identyfikacji personelu i bagażu, mikrofalowych bramek dla autoryzacji dostępu; • testy i weryfikacja działania prototypu w warunkach rzeczywistych. --- [i]EC Electronics jest firmą zajmującą się projektowaniem specjalizowanych systemów elektroniki przemysłowej w dziedzinach sterowania, monitorowania i diagnostyki maszyn.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 04 2020 10:54 V18.6.10-1