reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© otnaydur-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 26 czerwca 2012

Apator dostarczy liczniki do Energi warte 7,8 mln PLN

22 czerwca 2012 r. Apator S.A. zawarł umowę z Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku na dostawę jedno- i trójfazowych przedpłatowych liczników energii elektrycznej o wartości ponad 7,8 mln PLN netto.

Umowa pomiędzy stronami została zawarta na okres 24 miesięcy. W okresie od 22 czerwca 2011 roku spółki Grupy Apator podpisały osiem umów (wliczając powyższą) z Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, na łączną kwotę 45,8 mln PLN. Umową o najwyższej wartości w tym okresie, była umowa zawarta w dniu 21 maja 2012 r. - na kwotę 24,9 mln PLN netto.
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-2