reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kornwa-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 22 czerwca 2012

ITE i DPIN partnerami SMART FRAME

Instytut Technologii Elektronowej i Dolnośląski Park Innowacji i Nauki jako partnerzy projektu SMART FRAME, prowadzą intensywne działania na rzecz komercjalizacji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych do gospodarki.

Konsorcjum Projektu tworzą silne regionalne ośrodki technologiczne, wspierane w swojej działalności z funduszy publicznych. Celem Projektu jest usprawnienie i rozwinięcie współpracy ośrodków badawczych z przedsiębiorstwami (głównie MŚP) zainteresowanymi pozyskiwaniem nowych technologii i umiędzynarodowieniem swojej aktywności. Partnerzy Projektu, korzystając z wymiany wzajemnych doświadczeń i komplementarności oferty technologicznej, poprzez aktywną współpracę z zainteresowanymi przedsiębiorstwami, dążyć będą do inicjowania aplikacyjnie ukierunkowanych tematów badań, porozumień innowacyjno-wdrożeniowych, aż do inkubacji przedsięwzięć typu spin-off. Podstawowym wyzwaniem będzie łączenie światów innowacji i instytucji technologicznych i tworzenie owocnego środowiska dla przedsiębiorczości. SMART FRAME skupia się na wybranych obszarach nowoczesnych technologii, w których specjalizują się partnerzy projektu, należących obecnie do najbardziej obiecujących: inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni, projektowania i wytwarzania czujników- aktuatorów oraz ich integracji w produkty i procesy produkcyjne. - Specyficzną korzyścią dla strony polskiej będzie współpraca z partnerami od lat związanymi z działalnością europejskich innowacyjnych Parków Naukowo-Technologicznych oraz centrami kompetencji, a więc dysponującymi praktycznym doświadczeniem w obszarze inicjowania i rozwijania działalności rynkowej opartej o nowoczesne technologie. W szczególności liczymy na współpracę z austriackimi partnerami: ecoplus i PROFACTOR - związanymi z dużym parkiem Lower Austria Technopol w Wiener-Neustadt i Steyr oraz niemieckim partnerem Karlsruhe Institute of Technology - wiodącym ośrodkiem naukowym w Badenii-Wittenbergii specjalizującym się m. in. w działaniach na rzecz transferu technologii oraz inkubacji MŚP dla komercjalizacji wyników badań - wyjaśnił w rozmowie z evertiq dr inż. Piotr Dumania, Kierownik Działu ds. Projektów w ITE. Projekt SMART FRAME finansowany jest przez Program CENTRAL EUROPE, który wspiera innowacyjność w celu podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności regionów Europy Centralnej. Czas trwania projektu: maj 2011 - kwiecień 2014; Całkowity budżet: 2 mln EUR; Partnerzy: - PROFACTOR GmbH - Austria - Karlsruhe Institute of Technology - Niemcy - Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. - Polska - South Moravian Innovation Centre – Czechy - Instytut Technologii Elektronowej – Polska - Computer and Automation Institute, Hungarian Academy of Sciences – Węgry - Partner wiodący: ecoplus. The Business Agency of Lower Austria Ltd.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1