reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 11 marca 2009

Flextronics ogłosił plan restrukturyzacji

Flextronics zaprezentował plan restrukturyzacji, mający na celu racjonalizację zasobów i infrastruktury firmy oraz ich dostosowanie do aktualnych warunków ekonomicznych. Częścią planu jest przenoszenie produkcji do krajów o niższych kosztach.

Obecny kryzys ekonomiczny spowodował spadek popytu na produkty obsługiwanych przez Flextronics klientów, którzy zredukowali zakres outsourcingu. W efekcie, obniżył się również stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych Flextronics. Mając na uwadze opisane powyżej wydarzenia, plan restrukturyzacji nakierowany jest na redukcję nadwyżkowych mocy produkcyjnych oraz zatrudnienia. Dodatkowo, konieczność redukcji kosztów spowoduje konieczność dalszego przenoszenia mocy produkcyjnych do lokalizacji, w których firma może działać z większą efektywnością, co w większości przypadków oznacza transfer produkcji do krajów charakteryzujących się niskim poziomem kosztów. Na koszty związane z działaniami restrukturyzacyjnymi składają się odprawy pracownicze, koszty związane z dzierżawieniem nieruchomości i sprzętu, które nie są obecnie w użyciu i powinny zostać zredukowane, a także inne kategorie kosztów, związane z zakończeniem niektórych zobowiązań umownych w wyniku zamknięcia fabryk. Dokładny harmonogram, przepływy finansowe i konkretne koszty, związane z omawianymi działaniami, nie zostały jeszcze ostatecznie oszacowane. Co więcej, aktualne szacunki mogą ulec zmianie pod wpływem pewnych czynników, takich jak wynik konsultacji z załogą czy uregulowania prawne związane ze zwolnieniami, obowiązujące w poszczególnych lokalizacjach zakładów. Flextronics szacuje, iż koszty restrukturyzacji wyniosą od 220 do 250 mln USD i zostaną poniesione w latach fiskalnych 2009 oraz 2010. Około 190 do 210 mln USD obciąży z tego tytułu koszty roku fiskalnego, kończącego się 31 marca 2009. Według oceny Flextronics, większość kosztów restrukturyzacji będzie związanych z wypłatą odpraw. W ujęciu przepływów gotówkowych, restrukturyzacja będzie oznaczała konieczność wydania z kasy firmy od 130 do 150 mln USD. Środki te zostaną poniesione głównie w roku fiskalnym 2010. Z drugiej strony, Flextronics szacuje, iż w wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji, oszczędności kosztów w takich kategoriach rodzajowych jak amortyzacja, wynagrodzenia, inne koszty operacyjne, spodziewany wzrost efektywności operacyjnej a także redukcja kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, wyniosą w skali roku od 230 do 260 mln USD.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1