reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 10 marca 2009

Wyniki Amica w roku 2008

Rok 2008 nie był udany dla Amica Wronki. Czołowy producent dużego AGD odnotował spadek przychodów i słabsze wyniki finansowe.

W 4Q 2008 sprzedaż wyniosła 309 mln zł, o 17% mniej niż w analogicznym okresie roku 2007. Podobnie wyniki na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat były znacznie gorsze aniżeli rok wcześniej: zysk operacyjny spadł do poziomu 3.1 mln zł (10.8 mln zł w 4Q2007), natomiast zysk brutto i netto, w efekcie wysokich odpisów aktualizujących z tytułu opcji walutowych, obniżyły się odpowiednio do poziomu -9.7 oraz -10.8 mln zł (7.1 oraz 5.0 mln zł w 4Q2007). W całym roku 2008 sprzedaż spadła o około 6%, z 1.318 mln zł w roku 2007 do 1.239 mln zł w roku 2008. Jedyną wartością, która w ostatnim roku uległa poprawie był zysk operacyjny, który wzrósł o 22%, do poziomu 33.0 mln zł (26.9 mln zł). Znacznie gorsze od ubiegłorocznych były natomiast zysk brutto 2.7 mln zł (9.1 mln zł) oraz zysk netto 1.4 mln zł (3.5 mln zł). Jest to przede wszystkim wpływ opcji walutowych - jak poinformowała spółka, ‘wycena transakcji zabezpieczających kurs euro spowodowała zmniejszenie kapitału własnego o około 58 mln zł’. Wyniki Amica w 4Q2008 oraz 1-4Q.2008. W sferze operacyjnej na wyniki sprzedaży wpłynął przede wszystkim znaczny spadek sprzedaży wyrobów Amica w Europie Wschodniej. Pomimo spadku sprzedaży, firma osiągnęła lepsze wyniki operacyjne w efekcie szybko podjętej restrukturyzacji działalności. Działania naprawcze to między innymi redukcja załogi o 200 osób, zmiany technologiczne w procesie produkcji czy negocjacje cen zakupu surowców i komponentów. Jak czytamy w raporcie kwartalnym Amica: ‘2008 rok był dla rynku dużego sprzętu AGD najlepszym rokiem w historii. Wzrost wartościowy w porównaniu do poprzedniego roku wyniósł aż 10,3%, co pozwoliło osiągnąć wartość ponad 5 000 mln zł sprzedaży. Wzrost ilościowy był równie imponujący i wyniósł 12,9%. […] Największą dynamiką […] charakteryzowała się sprzedaż zmywarek (+31,3% wartościowo i aż 41,4% ilościowo), sprzętu grzejnego (+17,7% wartościowo, 18,4% ilościowo) i okapów, która wzrosła ilościowo o 22,0%. Najwolniej przyrastała sprzedaż chłodnictwa (ilościowo o 2,6%) i pralnictwa (ilościowo o 7,0%). Zmiany te spowodowały zmniejszenie wartościowego znaczenia dotychczas dwóch najważniejszych grup na rynku z 59,3% w 2007 roku, do poziomu 55,5% w roku 2008. Warto również podkreślić, że podobne zmiany, polegające na zdecydowanie bardziej dynamicznym wzroście segmentu sprzętu grzejnego, zmywarek i okapów charakteryzowały rynek w roku 2007’. Według szacunków Amica, opartych na badaniach GfK Polonia, w 2008 roku ilościowe udziały rynkowe Amiki spadły o 0,7 p.p. w stosunku do roku 2007, do poziomu 16,2% w rynku, pozostawiając jednak markę Amica najczęściej wybieraną marką na rynku dużego sprzętu AGD.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1