reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© firaxissmooke-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 18 czerwca 2012

23,4 mln PLN na projekt Bumar Elektronika

Bumar Elektronika S.A. realizuje projekt inwestycyjny „Modernizacja Galwanizerni i Lakierni" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.2 priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość projektu netto: 23,4 mln PLN, Wysokość dofinansowania: 5,8 mln PLN. Projekt dotyczy modernizacji procesów wytwarzania poprzez adaptację budynku i instalację na jego terenie urządzeń technologicznych pozwalających na unowocześnienie procesów wytwarzania w kierunku obniżenia emisji do środowiska i ilości odpadów z procesu produkcji. Ponadto realizacja projektu zapewni: 1. Ograniczenie zużycia wody powierzchniowej o 10 000 m3/rok i energii elektrycznej o 240 MWh; 2. Poprawę warunków pracy; 3. Ograniczenie zużycia materiałów do produkcji; 4. Wprowadzenie nowoczesnych procesów wytwarzania; 5. Podniesienie jakości produkcji.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2