reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Aplisens Przemysł elektroniczny | 14 czerwca 2012

7 mln PLN na inwestycje Aplisens w 2011

W 2011 roku Aplisens rozpoczął realizację programu inwestycyjnego wynikającego z przyjętej w dniu 28 kwietnia 2011 roku strategii rozwoju spółki na lata 2011-2013.

W 2011 roku poniesione zostały wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 7 037 tys. PLN, w szczególności obejmujące: · nabycie niezabudowanej działki położonej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom, pod budowę zakładu produkcyjnego, za cenę 1 635 tys. PLN netto tj. 2.001 tys. PLN brutto, · modernizację i przebudowę budynków produkcyjnych w zakładzie produkcyjnym w Warszawie w wysokości 593 tys. PLN, · zakup maszyn i urządzeń w wysokości 3 370 tys. PLN, · wydatki na badania i rozwój, certyfikaty w wysokości 877 tys. PLN, · podwyższenie kapitału spółki zależnej Aplisens France w wysokości 40 tys. EUR, co na dzień rejestracji podwyższenia stanowiło równowartość ok. 158 tys.PLN oraz udzielenie pożyczki w wysokości 20 tys. EUR, co na dzień jej udzielenia stanowiło równowartość ok. 87 tys. PLN, · utworzenie spółki zależnej Aplisens CZ s.r.o. o kapitale zakładowym 977 tys. koron czeskich, co na dzień utworzenia stanowiło równowartość ok. 118 tys. PLN, · wydatki na system ERP i licencje o wartości 189 tys. PLN. * Wszystkie inwestycje zostały sfinansowane w całości ze środków własnych spółki. W 2011 roku spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Aplisens poniosły wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 560 tys. PLN, w szczególności obejmujące: · kontynuację realizacji inwestycji w zakresie budowy siedziby i centrum logistyczno-serwisowego przez spółkę OOO Aplisens w Moskwie, w kwocie 219 tys. PLN. · modernizację i przebudowę budynków należących do spółki Controlmatica w wysokości 58 tys. PLN, · zakup maszyn i urządzeń przez spółkę zależną Aplisens Białoruś w wysokości 62 tys. PLN, · zakup maszyn i urządzeń przez spółkę zależną Controlmatica w wysokości 27 tys. PLN, · wydatki na badania i rozwój, certyfikaty w wysokości 194 tys. PLN poniesione przez spółkę zależną Controlmatica.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 12 2019 07:31 V14.7.10-2