reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 13 czerwca 2012

Binary ma nowego partnera produkcyjnego

Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie zawarło umowę z dużą firmą, specjalizująca się wytwarzaniu urządzeń elektronicznych oraz szaf rozdzielni elektrycznych.

W komunikacie Spółki czytamy: W nawiązaniu do treści przedmiotowej umowy, nowy partner zobowiązał się do zapewnienia odpowiednio dużego potencjału produkcyjnego na potrzeby realizacji zamówień Binary Helix w 2012 roku oraz w latach następnych. Dostawca utworzy własny stan magazynowy objętych umową urządzeń, co przyśpieszy realizację zamówień, a także zostaną wdrożone dodatkowe systemy kontroli jakości na etapie produkcyjnym. Gwarantuje także zwiększenie mocy produkcyjnych w wykonaniu niniejszej umowy, w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez krakowskiego producenta. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Zarząd Binary Helix szacuje wartość przedmiotu niniejszej umowy na ok. 800 tys. PLN w okresie 2012 r.
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-1