reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Vladimir Majkic / Dreamstime Przemysł elektroniczny | 11 czerwca 2012

Krakowski producent liczy na miliony z Wysp

Zarząd Binary Helix, z siedzibą w Krakowie, poinformował o zawarciu istotnej umowy na dystrybucję urządzeń Spółki na rynek brytyjski.

4 czerwca 2012 r. Zarząd Binary Helix podpisał umowę ze spółką z branży ochrony osób i mienia Blackwall Security Ltd z siedzibą w Londynie. Zawarta umowa określa warunki współpracy w zakresie podejmowanych wspólnie przez obie strony działań mających na celu sprzedaż na rynku brytyjskim różnych urządzeń Spółki m.in. Sky Track, Sky Guardian, MediaComBasic oraz CyberDog. W nawiązaniu do treści zawartej umowy Binary jako producent odpowiedzialny jest m.in. za prawidłową realizację umowy w części produkcyjnej, jakość i gwarancję urządzeń, a także za terminy ich dostaw. Dystrybutor z kolei jest obowiązany m.in. przestrzegać terytorialnego zasięgu swoich działań handlowych, tj. terytorium Wielkiej Brytanii, samodzielnie i na własny koszt prowadzić działania marketingowe, a także zaniechać w okresie trwania umowy jakichkolwiek działań konkurencyjnych. Umowa jest zawarta na wyłączność na okres 6 miesięcy z możliwością dalszego przedłużenia. Dystrybutor obecnie zamierza zastosować urządzenia Spółki wśród swoich klientów z sektorów: 1. Security Services - dla organizacji cywilnych i indywidualnego klienta, 2. Security Services dla organizacji państwowych, 3. Dla organizacji morskich bazujących w UK, 4. Dla większych firm deweloperskich. Pierwszym etapem nawiązanej współpracy będzie testowanie produktów Spółki w realnych sytuacjach i zaprezentowanie ich klientom dystrybutora. Po potwierdzeniu przydatności i możliwości zastosowania urządzeń zostanie opracowany harmonogram zamówień pod konkretnych klientów dystrybutora. W przypadku pomyślności pierwszego etapu współpracy z dystrybutorem, Zarząd Binary szacuje wartość niniejszego kontraktu na kwotę ok. 1 mln PLN w 2012 roku.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 12 2019 07:31 V14.7.10-2