reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© david-alary-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 08 czerwca 2012

Microtech i jego prace nad elektroniką

Raport roczny wrocławskiego producenta, firmy Microtech przedstawia wyniki finansowe Spółki, jednocześnie pokazując strukturę przychodów z uwzględnieniem sprzedaży profesjonalnej elektroniki, a także kształtując rozwój R&D w branży elektronicznej z ukierunkowaniem na technikę cyfrową.

WYNIKI W roku 2011 r. przychody ze sprzedaży Spółki stanowiły 19.598 tys. PLN i były wyższe niż w 2010 r. o 19,1%. Koszty sprzedaży w roku 2011 wyniosły 13.787 tys. PLN i zwiększyły się r/r o 18,9%. Koszty ogólnego zarządu wyniosły 4.682 tys. PLN i spadły rocznie o 11,3%. W roku 2011 firma wypracowała zysk netto w wysokości 528 tys. PLN, co oznacza wynik lepszy w porównaniu z rokiem 2010 o 1.059 tys. PLN. Dodatkowo nastąpił istotny wzrost rentowności sprzedaży brutto (5% w roku 2011 w stosunku do -5% w roku 2010) oraz rentowności sprzedaży netto (3% w roku 2011 w stosunku do -3% w roku 2010). DZIAŁALNOŚĆ R&D Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe (R&D) na własne potrzeby w zakresie szeroko pojętej elektroniki i informatyki z ukierunkowaniem na technikę cyfrową z wykorzystaniem programowanych struktur logicznych. W efekcie tych prac powstało wiele prototypów urządzeń oraz opracowanych technologii, których skomercjalizowanie przynieść może wymierne efekty w zakresie wzrostu przychodów ze sprzedaży i rentowności spółki. Oferta gotowych produktów zawiera: • moduły opracowane i wykonane na bazie układów programowalnych FPGA (ang. Field Programmable Gate Array – programowalne układy logiczne o wysokiej skali integracji), • funkcjonalne bloki programowe IP Core (moduły funkcjonalne zaimplementowane do układów FPGA, realizujące założone funkcje i gotowe do integracji z innymi modułami funkcjonalnymi i programowymi) opracowane w oparciu o języki programowania. Działalność Spółki w zakresie konstrukcji elektronicznych i R&D jest prowadzona zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Odbiorcami krajowymi są: a) ośrodki badawcze zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową w zakresie technik wojskowych oraz innych związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa, wymagających wysokiej funkcjonalności, niezawodności, wytrzymałości mechanicznej i klimatycznej, szybkości przetwarzania oraz automatycznego testowania i lokalizacji uszkodzeń, b) firmy zainteresowane specjalizowanymi, dedykowanymi konstrukcjami elektronicznymi, działające w obszarach wymagających zastosowania nowoczesnych technologii pozwalających na ekstremalnie szybkie przetwarzanie sygnałów. W ramach międzynarodowych konsorcjów Spółka uczestniczy w realizacji projektów naukowo-badawczych wspólnie z ośrodkami badawczymi, instytutami naukowymi oraz światowymi koncernami. W swojej dotychczasowej działalności Spółka realizowała projekty we współpracy z takimi ośrodkami jak: • Airbus Deutschland GmbH (Niemcy), • Airbus France (Francja), • Thales ATM GmbH (Niemcy), • France Télécom (Francja), • University of Reading School of Systems Engineering (Wielka Brytania), • Technical University of Madrid (Hiszpania), • Wojskowa Akademia Techniczna (Polska), • Przemysłowy Instytut Telekomunikacji (Polska), • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej (Polska). PROJEKTY ROZWOJOWE W 2011 r. Spółka kontynuowała realizację następujących projektów rozwojowych: 1. AURA „Autonomiczny układ antykolizyjny przeznaczony dla bezzałogowych środków latających wykorzystujący aktywną metodę teledetekcji obiektów.” Termin realizacji: 2010-2012 2. Cryptomix „Implementacja nowych technologii zabezpieczenia danych transmitowanych kanałami obsługującymi dużą liczbę tuneli kryptograficznych przed wyciekami typu kleptograficznego poprzez pseudolosowe mieszanie kryptogramów i opracowanie prototypów urządzenia." Termin realizacji: 2010-2012 3. OPENAIR „Prace badawcze dotyczące optymalizacji budowy statków powietrznych pod kątem zmniejszenia wpływu wywieranego przez nie hałasu na środowisko." Termin realizacji: 2009-2013 --- Giełdowy Microtech International z Wrocławia, zajmuje się produktami i usługami z dziedziny automatyki, informatyki i elektroniki profesjonalnej.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 20 2020 00:12 V15.3.2-2