reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© david-alary-dreamstime.com Przemys艂 elektroniczny | 08 czerwca 2012

Microtech i jego prace nad elektronik膮

Raport roczny wroc艂awskiego producenta, firmy Microtech przedstawia wyniki finansowe Sp贸艂ki, jednocze艣nie pokazuj膮c struktur臋 przychod贸w z uwzgl臋dnieniem sprzeda偶y profesjonalnej elektroniki, a tak偶e kszta艂tuj膮c rozw贸j R&D w bran偶y elektronicznej z ukierunkowaniem na technik臋 cyfrow膮.
WYNIKI W roku 2011 r. przychody ze sprzeda偶y Sp贸艂ki stanowi艂y 19.598 tys. PLN i by艂y wy偶sze ni偶 w 2010 r. o 19,1%. Koszty sprzeda偶y w roku 2011 wynios艂y 13.787 tys. PLN i zwi臋kszy艂y si臋 r/r o 18,9%. Koszty og贸lnego zarz膮du wynios艂y 4.682 tys. PLN i spad艂y rocznie o 11,3%. W roku 2011 firma wypracowa艂a zysk netto w wysoko艣ci 528 tys. PLN, co oznacza wynik lepszy w por贸wnaniu z rokiem 2010 o 1.059 tys. PLN. Dodatkowo nast膮pi艂 istotny wzrost rentowno艣ci sprzeda偶y brutto (5% w roku 2011 w stosunku do -5% w roku 2010) oraz rentowno艣ci sprzeda偶y netto (3% w roku 2011 w stosunku do -3% w roku 2010). DZIA艁ALNO艢膯 R&D Sp贸艂ka prowadzi prace badawczo-rozwojowe (R&D) na w艂asne potrzeby w zakresie szeroko poj臋tej elektroniki i informatyki z ukierunkowaniem na technik臋 cyfrow膮 z wykorzystaniem programowanych struktur logicznych. W efekcie tych prac powsta艂o wiele prototyp贸w urz膮dze艅 oraz opracowanych technologii, kt贸rych skomercjalizowanie przynie艣膰 mo偶e wymierne efekty w zakresie wzrostu przychod贸w ze sprzeda偶y i rentowno艣ci sp贸艂ki. Oferta gotowych produkt贸w zawiera: 鈥 modu艂y opracowane i wykonane na bazie uk艂ad贸w programowalnych FPGA (ang. Field Programmable Gate Array 鈥 programowalne uk艂ady logiczne o wysokiej skali integracji), 鈥 funkcjonalne bloki programowe IP Core (modu艂y funkcjonalne zaimplementowane do uk艂ad贸w FPGA, realizuj膮ce za艂o偶one funkcje i gotowe do integracji z innymi modu艂ami funkcjonalnymi i programowymi) opracowane w oparciu o j臋zyki programowania. Dzia艂alno艣膰 Sp贸艂ki w zakresie konstrukcji elektronicznych i R&D jest prowadzona zar贸wno na rynku krajowym jak i mi臋dzynarodowym. Odbiorcami krajowymi s膮: a) o艣rodki badawcze zajmuj膮ce si臋 dzia艂alno艣ci膮 badawczo-rozwojow膮 w zakresie technik wojskowych oraz innych zwi膮zanych z bezpiecze艅stwem i obronno艣ci膮 pa艅stwa, wymagaj膮cych wysokiej funkcjonalno艣ci, niezawodno艣ci, wytrzyma艂o艣ci mechanicznej i klimatycznej, szybko艣ci przetwarzania oraz automatycznego testowania i lokalizacji uszkodze艅, b) firmy zainteresowane specjalizowanymi, dedykowanymi konstrukcjami elektronicznymi, dzia艂aj膮ce w obszarach wymagaj膮cych zastosowania nowoczesnych technologii pozwalaj膮cych na ekstremalnie szybkie przetwarzanie sygna艂贸w. W ramach mi臋dzynarodowych konsorcj贸w Sp贸艂ka uczestniczy w realizacji projekt贸w naukowo-badawczych wsp贸lnie z o艣rodkami badawczymi, instytutami naukowymi oraz 艣wiatowymi koncernami. W swojej dotychczasowej dzia艂alno艣ci Sp贸艂ka realizowa艂a projekty we wsp贸艂pracy z takimi o艣rodkami jak: 鈥 Airbus Deutschland GmbH (Niemcy), 鈥 Airbus France (Francja), 鈥 Thales ATM GmbH (Niemcy), 鈥 France T茅l茅com (Francja), 鈥 University of Reading School of Systems Engineering (Wielka Brytania), 鈥 Technical University of Madrid (Hiszpania), 鈥 Wojskowa Akademia Techniczna (Polska), 鈥 Przemys艂owy Instytut Telekomunikacji (Polska), 鈥 O艣rodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej (Polska). PROJEKTY ROZWOJOWE W 2011 r. Sp贸艂ka kontynuowa艂a realizacj臋 nast臋puj膮cych projekt贸w rozwojowych: 1. AURA 鈥濧utonomiczny uk艂ad antykolizyjny przeznaczony dla bezza艂ogowych 艣rodk贸w lataj膮cych wykorzystuj膮cy aktywn膮 metod臋 teledetekcji obiekt贸w.鈥 Termin realizacji: 2010-2012 2. Cryptomix 鈥濱mplementacja nowych technologii zabezpieczenia danych transmitowanych kana艂ami obs艂uguj膮cymi du偶膮 liczb臋 tuneli kryptograficznych przed wyciekami typu kleptograficznego poprzez pseudolosowe mieszanie kryptogram贸w i opracowanie prototyp贸w urz膮dzenia." Termin realizacji: 2010-2012 3. OPENAIR 鈥濸race badawcze dotycz膮ce optymalizacji budowy statk贸w powietrznych pod k膮tem zmniejszenia wp艂ywu wywieranego przez nie ha艂asu na 艣rodowisko." Termin realizacji: 2009-2013 --- Gie艂dowy Microtech International z Wroc艂awia, zajmuje si臋 produktami i us艂ugami z dziedziny automatyki, informatyki i elektroniki profesjonalnej.
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 20 2019 12:04 V12.2.3-1