reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© amy-halucha-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 06 czerwca 2012

Polski Hub Innowacyjności w Dolinie Krzemowej

Polsko-Amerykański Hub Innowacyjności w Dolinie Krzemowej ma być bramą do rynków światowych dla polskich firm.

Koncepcję działania tego globalnego projektu upowszechnia Polsko-Amerykańska Rada Współpracy (USPTC). Ułatwi on najlepszym polskim przedsiębiorcom dostęp do amerykańskich funduszy venture capital, liderów Doliny Krzemowej oraz udostępni bezpośrednie kontakty biznesowe oraz dogłębną znajomość zasad funkcjonowania amerykańskiego i globalnego rynku. Wiodące zagraniczne koncerny technologiczne od wielu lat zatrudniają polskich naukowców i inżynierów, wiedząc o tym, jak wysoki kapitał intelektualny i poziom wiedzy technologicznej mają Polacy. Autorzy projektu Hub Innowacyjności, z siedzibą w Palo Alto, mają na celu skierowanie potencjału intelektualnego i potencjału przedsiębiorczości Polaków w kierunku powstawania i wzmocnienia pozycji polskich firm na globalnych rynku. Połączenie wiedzy technologicznej Polaków z rozbudowaną infrastrukturą Doliny Krzemowej ma zaowocować transferem biznesowego know-how, kapitału oraz relacjami biznesowymi, które wzmocnią polskie firmy w budowaniu ich pozycji globalnej. - W warunkach rosnącej globalizacji usług, procesów wytwarzania i dystrybucji warunkiem sukcesu biznesowego dla wielu firm oraz w dłuższej perspektywie czasu jest zapewnienie im dostępu do rynku światowego. Polska jest krajem o dużym procencie ludzi z wyższym wykształceniem. Połączenie tego potencjału intelektualnego z doświadczeniem Doliny Krzemowej powinno zaowocować sukcesem oraz dać Polsce konkurencyjną pozycję na światowym rynku nowych technologii. NCBiR będzie wspierał Hub ponieważ jest on Polsce potrzebny - powiedział prof. Jerzy Kątcki, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, podczas warszawskiej konferencji inaugurującej projekt. Autorem projektu Hub jest Polsko-Amerykańska Rada Współpracy (USPTC), która od 10 lat promuje i wspiera wymianę naukową oraz transfer nowych technologii w sektorach państwowym i prywatnym pomiędzy Polską i Doliną Krzemową. - Hub-Centrum, wzór kooperacji wypracowany właśnie w Dolinie Krzemowej, pozwoli polskim przedsiębiorcom czerpać bezpośrednio z jej doświadczeń. (...) Bliska współpraca z lokalnymi liderami technologicznymi może znacząco przyspieszyć rozwój ekosystemu polskiej przedsiębiorczości i pozwolić Polsce aspirować do roli lidera technologicznego Wspólnoty Europejskiej - zapewnił prof. Piotr Moncarz, przewodniczący Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy. Zdaniem Olgierda Dziekońskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Polska powinna uczyć się od najlepszych, aby móc konkurować z najlepszymi. „Dolina Krzemowa zanotowała w ostatnim roku unikalny na skalę światową wzrost PKB. Sukces ten oparty jest na modelu wypracowanym metodą prób i błędów w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przez trzy pokolenia przedsiębiorców i wynalazców. Pomysł powołania Hub właśnie tam, powstał w ubiegłym roku, podczas wizyty Prezydenta Komorowskiego w USA. Cieszymy się, że dzisiaj możemy go już aktywizować” – powiedział. Kilka polskich funduszy venture capital już rozpoczęło w Dolinie Krzemowej projekty ze swoimi klientami. Polskie banki finansują innowacje polskiego biznesu. Finansują zarówno dojrzałe firmy, jak i te początkujące. - Banki są drugim, po środkach własnych, źródłem finansowania innowacji i rośnie zainteresowanie klientów usługami finansowymi dla tego obszaru. To pokazuje pewien potencjał, ale i oczekiwania wobec banków(...) Centrum może być interesującą ofertą także dla proinnowacyjnych klientów banków – ocenił prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz. ZBP na zaproszenie USPTC zorganizował na przełomie marca i kwietnia wizytę studyjną w Dolinie Krzemowej, przy okazji rozpoznając aktualne uwarunkowania i sondując zainteresowanie lokalnego środowiska biznesowego współpracą z polskimi instytucjami finansowymi. Zdaniem uczestników wizyty, Polska w Kalifornii cieszy się opinią interesującego rynku i wzbudza respekt wynikami naszej gospodarki podczas zawirowań, jakie przeżywa aktualnie UE. Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-2