reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© swinnerrr-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 05 czerwca 2012

Sonel realizuje zlecenia po kosztach

W 2011 roku Sonel zawarł porozumienie z krajowym odbiorcą produkcji usługowej, z którego wynika, że do końca 2012 roku firma wykona usługi montażu, których wartość wyniesie ponad 5,5 mln PLN. Zlecenia te są realizowane jednak bez znaczących zysków!

W 2011 roku sprzedano do tego odbiorcy usługi na łączną kwotę ponad 3,97 mln PLN netto. Spółka prowadzi ewidencję kosztów, pozwalającą na wyodrębnienie marży brutto uzyskanej w sprzedaży mierników oraz usług EMS. Poziomy tak liczonych wyników przedstawiają się następująco: © Sonel / Obrazek posiada funkcję ZOOM Istnieją dwie firmy których udział w sprzedaży firmy stanowi co najmniej 10% przychodów. Jedna to Sonel OOO, - jeden z zagranicznych odbiorców, który posiada 15% udziału w sprzedaży. Druga firma to, Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. z siedzibą w Bielawie, który posiada 11% udziału w sprzedaży. Firma jest odbiorcą usług montażu elementów elektronicznych.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1