reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 09 marca 2009

Omówienie wyników finansowych Grupy Apator SA w roku 2008

Rok 2008 byłby bardzo udany dla Grupy Apator SA, gdyby nie negatywny wpływ opcji walutowych.

Przychody Grupy Apator w 4Q2008 wyniosły, 99.6 mln zł, o blisko 22% więcej niż w analogicznym okresie roku 2007. Spółce nie udało się jednak uniknąć negatywnego wpływu kryzysu finansowego – w 4Q obrót był niższy niż odnotowany w 3Q2008 o około 3%. Bardzo wyraźną poprawę spółka odnotowała natomiast na poziomie wyniku operacyjnego – wzrósł on z 9.8 mln zł za 4Q2007 do 19.9 mln zł w 4Q2008. Był to również najlepszy kwartalny wynik operacyjny w roku 2008. Niestety, również Apator odczuł zgubny wpływ zakupu opcji walutowych. W ciężar kosztów roku 2008 odniesiono kwotę 23.9 mln zł tytułem wyceny opcji. Sprowadziło to kwartalny wynik brutto do poziomu -4.1 mln zł oraz wynik netto do -4.2 mln zł. Cały rok Grupa Apator zakończyła sprzedażą na poziomie 356.1 mln zł wobec 311.3 mln zł rok wcześniej (wzrost o 14.3%). Zysk operacyjny był najwyższy w ostatnich pięciu latach i ukształtował się na poziomie 56.4 mln zł (42.8 mln zł w roku 2007). Zysk brutto, głównie z powodu wyceny opcji walutowych, spadł do poziomu 30.4 mln zł (43.4 mln zł), natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie 22.3 ml zł (34.7 mln zł). W ciągu 2008 roku zatrudnienie w Grupie Apator wzrosło o 261 osób, z 1.480 do 1.741 zatrudnionych.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2