reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Repol Przemysł elektroniczny | 05 czerwca 2012

Producent przekaźników z Żar wychodzi na prostą

Pierwszy kwartał 2012 r. pod względem osiągniętych wyników był najlepszym z dotychczasowych pierwszych kwartałów działalności Grupy Kapitałowej Relpol.

W stosunku do pierwszego kwartału 2011 r. Grupa uzyskała wyższe przychody ze sprzedaży, o 6,1% poprawiła rentowność sprzedaży netto, dodatkowo zwiększając zysk na działalności operacyjnej o 88% i zysk netto blisko o 150%. Grupa osiągnęła również wysokie dodatnie przepływy na działalności operacyjnej przewyższające wydatki na działalności inwestycyjnej i finansowej i zwiększyła stan środków pieniężnych o ok. 1,7 mln PLN. W analizowanym kwartale GK Relpol osiągnęła 28 mln PLN przychodów ze sprzedaży tj. o 3,7% więcej niż w pierwszym kwartale 2011 r. i o 46% więcej iż w roku 2010. - Jest to najlepszy I kw. spośród pierwszych kwartałów w działalności grupy kapitałowej – czytamy w oświadczeniu firmy. Na wykresie poniżej zaprezentowano poziom przychodów ze sprzedaży w poszczególnych kwartałach: © Relpol Wynik netto na sprzedaży wyniósł 4.321 tys. PLN, co w stosunku do analogicznego okresu w roku 2011 (2.488 tys. PLN) oznacza wzrost o 74%. Spowodowało to poprawę rentowności sprzedaży netto z 9,1% do 15,2%. Jednocześnie GK wypracowała zysk netto w wysokości 2.786 tys. PLN, co wobec 1.120 tys. PLN w roku poprzednim oznacza wzrost o 149%.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 28 2020 18:31 V15.6.0-1