reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 06 marca 2009

Członkowie UE będą nakładali surowe kary za łamanie dyrektywy REACH

Niektórzy członkowie UE przewidują bardzo wysokie kary dla tych firm, które nie dostosowały swojej działalności do dyrektywy REACH.

Francuska Sekretarz ds. Ochrony Środowiska, Chantal Jouanno, zatwierdziła surowe regulacje wynikające z dyrektywy REACH przeciwko tym firmom, które dopuszczą się poważnych uchybień wobec przepisów Dyrektywy. Przykładami takiego postępowania jest użycie zakazanych substancji lub niezarejestrowanie substancji. Końcowa wersja tych przepisów nie została jeszcze jednak opublikowana. Media spekulują, iż przepisy nałożą maksymalna karę pozbawienia wolności do dwóch lat oraz maksymalną karę pieniężną w wysokości 75.000 euro. Podobne regulacje wprowadziła Wielka Brytania w grudniu 2008. Również w tym przypadku maksymalna kara to pozbawienie wolności, administracja może również nakładać wysokie kary finansowe, lub nawet zastosować obie te kary naraz. Przepisy, dotyczące kar za łamanie dyrektywy REACH, ustalane są przez poszczególne rządy, jednak ich koordynacją w całej Europie zajmuje się ECHA (European Chemicals Agency). Do 1 grudnia 2008, wszyscy członkowie Unii mieli obowiązek powiadomienia Komisji Europejskiej o wysokości kar za łamanie REACH, jakie przewidują krajowe przepisy.
reklama
August 03 2020 19:13 V18.8.0-1