reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© grzegorz-wolczyk-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 28 maja 2012

Polskie wynalazki docenione na targach LEPINE 2012

Poniżej przedstawiamy polskie wynalazki z sektora elektroniki i innowacyjnych technologii, nagrodzone na targach CONCOURS LEPINE 2012, które miały miejsce w dniach 27 kwietnia – 8 maja, w Paryżu.

SREBRNY MEDAL CONCOURS LEPINE Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Cybernetyki, Instytut Matematyki i Kryptologii - mjr dr inż. Michał Misztal z zespołem kryptologów IMK WCY WAT oraz inżynierowie firmy ENTE Sp. z o.o. Demonstrator technologii systemu monitorowania lotnisk System monitorujący krytyczne elementy infrastruktury portów lotniczych jest demonstratorem technologii wraz z dokumentacją techniczną, pozwala ona także na weryfikację tożsamości pasażerów na bazie identyfikacji cech biometrycznych. BRĄZOWY MEDAL CONCOURS LEPINE Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Cybernetyki,Instytut Matematyki i Kryptologii - prof. zw. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki z zespołem kryptologów IMK WCY WAT oraz inżynierowie firmy WASKO S.A Generator koprocesora kryptograficznego operującego na elementach z ciała GF(2n) Generator stanowi unikalne narzędzie wspomagające projektanta systemów kryptograficznych z zakresu projektowania implementacji rozwiązań klucza publicznego na krzywych eliptycznych oraz do wytwarzania implementacji systemów kryptograficznych dla struktur FPGA i ASIC wykonujących obliczenia na krzywych eliptycznych projektowanych systemów. ZŁOTY MEDAL CONCOURS LEPINE, NAGRODA SPECJALNA: MEDAL I DYPLOM MINISTERSTWA SPRAW EUROPEJSKICH (FRANCJA) Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - mgr inż. Adam Piasecki, mgr inż. Michał Socha, mgr inż. Wojciech Górka wraz z zespołem projektowym EMAG System informacji publicznej dla osób z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu infomat‐e . System informacji publicznej dla osób z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu infomat‐e to zintegrowany zestaw komponentów programowo sprzętowych pozwalający na skuteczny przekaz informacji osobom z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Wynikiem prac jest prototypowe rozwiązanie, ułatwiającego osobom niepełnosprawnym załatwianie przez nich ich spraw życiowych w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. SREBRNY MEDAL CONCOURS LEPINE Instytut Spawalnictwa - mgr inż. Leszek Szubert, mgr inż. Piotr Skoczowski, Mariusz Welcel Bezprzewodowy, wielostanowiskowy system rejestracji parametrów spawania Celem systemu jest monitorowanie parametrów spawania łukowego równocześnie na dowolnej ilości stanowisk. System zapewnia wysoką jakość i powtarzalność produkcji poprzez eliminację lub ograniczenie powstających braków oraz obniżkę kosztów produkcji. Nowoczesność systemu polega na wykorzystaniu sieci bezprzewodowych do komunikacji z modułami pomiarowymi. BRĄZOWY MEDAL CONCOURS LEPINE, NAGRODA SPECJALNA : DYPLOM I MEDAL DEPARTAMENTU DS. OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ FEDERACJI ROSJIINEUREKA Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Cybernetyki, Instytut Matematyki i Kryptologii - prof. zw. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki z zespołem kryptologów IMK WCY WAT oraz inżynierowie firmy KenBIT. Uniwersalny System Ochrony Kryptograficznej Łączności Radiowej. Wynalazek stanowi Uniwersalny System Ochrony Kryptograficznej Łączności Radiowej Związku Taktycznego. Składa się z min. Uniwersalnych modułów kryptograficznych, bloków interfejsów radiowych, stanowiska generacji i dystrybucji kluczy kryptograficznych oraz nośników tych kluczy. Wynalazek jest przełomem w kryptografii dla KF i UKF. ZŁOTY MEDAL CONCOURS LEPINE Instytut Mechaniki Precyzyjnej- mgr inż. S. Jończyk , . Mgr inż. S. Włodarczyk, tech. T. Samborski, dr inż. T. Babul, prof. dr hab. inż. A. Nakonieczny Układ pomiarowy do wykrywania wad i naprężeń w kołach zębatych stosowanych w silnikach lotniczych Prototypowy układ pomiarowy do nieniszczących badań kół zębatych metodą wiroprądową jest urządzeniem, które według określonej procedury zapewnia wykrywalność pęknięć oraz ocenę naprężeń na poszczególnych ZŁOTY MEDAL CONCOURS LEPINE Politechnika Łódzka, Instytut Elektroniki & GreenPoint LTD - mgr inż. Bartosz Ostrowski, mgr inż. Remigiusz Danych, dr inż. Paweł Pełczyński, prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło Sprzętowy interfejs wizyjno‐akustycznego systemu wspomagającego niewidomego w samodzielnym poruszaniu się Sprzętowy interfejs wizyjno-akustycznego systemu wspomagającego niewidomego w samodzielnym poruszaniu się jest to urządzenie elektroniczne specjalnej konstrukcji wspomagające osobę niewidomą w samodzielnym poruszaniu się. Urządzenie składa się układu stereoskopowego kamer o rozdzielczości 2 MPix każda, modułu dźwiękowego oraz procesora nadzorującego akwizycję obrazów oraz danych z czujników przyspieszeń liniowych i prędkości kątowych. Urządzenie komunikuje się z komputerem przez pojedynczą magistralę USB (zastosowano koncentrator USB 2.0). Układ jest zasilany z portu USB, a prąd pobierany przez moduł nie przekracza 450 mA. Prototyp urządzenia jest elementem systemu dźwiękowego ostrzegania o przeszkodach dla osoby niewidomej. ZŁOTY MEDAL CONCOURS LEPINE Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP - dr inż. Maciej Trojnacki Torba podróżna z pomiarem masy całkowitej Przedmiotem wynalazku jest torba podróżna wyposażona w panel użytkownika, układ mikroprocesorowy, baterię zasilającą i cztery moduły pomiarowy, które mierzą siły nacisku. Układ mikroprocesorowy wyznacza masę całkowitą torby na podstawie zmierzonych sił i wyświetla ją na ekranie.
reklama
reklama
December 04 2020 14:16 V18.13.20-1