reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 18 września 2008

Dostawy paneli LCD wzrosły w sierpniu o 18.6%

Według raportu WitsView, światowe dostawy paneli LCD dużych rozmiarów osiągnęły w sierpniu poziom 35.3 milionów sztuk, 7.3% więcej niż miesiąc wcześniej, ale tylko 2.2% więcej niż rok temu.

Jako że w lipcu wszyscy kluczowi gracze rynku LDC redukowali swoje zapasy magazynowe, dostawy paneli spadały przez dwa kolejne miesiące. Dodatkowo, rynek został wyhamowany przez spowolnienie światowej gospodarki, słaby popyt na rynku końcowego odbiorcy oraz brak pozytywnego bodźca w postaci igrzysk olimpijskich. Mimo tego, w sierpniu rynek powrócił do stanu z czerwca. Analitycy WitsView stwierdzają: ‘Obserwując obecne zamówienia ze strony wytwórców oraz mając na uwadze silną sezonowość tych produktów, spodziewamy się wzrostu dostaw w najbliższych miesiącach’.   Spośród trzech najpopularniejszych zastosowań paneli, panele telewizyjne odnotowały najwyższy wzrost w sierpniu, co należy odczytywać jako pozytywny sygnał pośród nienajlepszych danych z tego rynku. Jako że operatorzy marek na tym rynku gromadzą zapasy w związku z promocjami planowanymi na koniec roku, dostawy paneli TV wzrosły bardzo wyraźnie o 18.6%, do 9.2 milionów sztuk. Kategoria ‘Size-wise’, czyli panele o rozmiarach 26", 22" oraz 42" odnotowały największe wzrosty, odpowiednio 62%, 30% oraz 26% m/m. W segmencie IT (panele stosowane do produkcji laptopów), dostawy paneli pozostawały na bardzo zbliżonym poziomie i obniżyły się o jedyne 0.7%, do 11.1 milionów sztuk. Panele przeznaczone do produkcji monitorów, głównie ze względu na relatywnie niskie dostawy w lipcu, wzrosły o 8.5%, do poziomu 15 milionów sztuk. Dostawy paneli dużych wielkości w sierpniu osiągnęły 5.99 milionów metrów kwadratowych, co oznacza wzrost o 13.2% m/m oraz 14% r/r. Ze względu na szybki wzrost paneli TV oraz rosnące dostawy paneli o rozmiarach ponad 20" (16:9), wzrost wyrażony w metrach kwadratowych był nawet wyższy, aniżeli wzrost liczony w ilości sztuk. Dostawy paneli TV oraz paneli do monitorów wzrosły odpowiednio o 18.5% oraz 10.1% do 3.5 milionów oraz 1.7 milionów metrów kwadratowych. W przypadku monitorów IT, obserwowano lekki spadek o 0.6%, do 761 tysięcy metrów kwadratowych. Biorąc pod uwagę tradycyjną sezonową zwyżkę rynku, wymuszoną gromadzeniem zapasów przez producentów, popyt na rynku będzie się stopniowo się poprawiać. Wzmocnione przez nadchodzący National Day w Chinach oraz zbliżające się święta, warunki rynkowe powoli się polepszają. WitsView przewiduje, iż "We wrześniu, dostawy paneli do notebooków wzrosną o 3-5%, natomiast panele TV odnotują około 10-procentowy wzrost’. Jednakże, ze względu na kiepskie dane makroekonomiczne oraz kryzys na rynku kredytowym, zarówno zaufanie rynku, jak i siła nabywcza klientów uległa osłabieniu. Niepewność światowej gospodarki z pewnością wywrze ujemny wpływ na przemysł TFT/LCD. Wraz ze spadającymi cenami paneli, bliskimi teraz kosztom bezpośrednim, producenci paneli znajdują się pod wpływem narastającej presji. Głównymi wyzwaniami dla producentów paneli stają się obecnie odpowiedni mix produktów, dostosowanie zdolności produkcyjnych i rozwoju zakładów, a także zawiązanie aliansów strategicznych.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1