reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© tom_schmucker-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 17 maja 2012

Jednolita ochrona patentowa kontra innowacyjność

Zmiany w zakresie jednolitej ochrony patentowej oraz Jednolitego Sądu Patentowego mogą mieć nieprzewidywalne i bardzo negatywne skutki dla krajowej gospodarki i polskich firm, którym trudniej będzie o wsparcie innowacyjności – ostrzega Jacek Świeca, minister Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC ds. prawa gospodarczego

Polskie podmioty gospodarcze nie będą mogły weryfikować sytuacji patentowej w Polsce w języku polskim, co zdecydowanie wpłynie na pogorszenie się warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz swoistej niepewności sytuacji patentowej w wielu obszarach gospodarki. Nowe regulacje dla Polski nie tylko nie oznaczają wsparcia innowacyjności, ale – wręcz przeciwnie – znaczące ograniczenia dla polskich przedsiębiorców narzucane przez obce monopole patentowe. Swoista bariera może więc doprowadzić do zwiększenia dystansu między gospodarką Polski, a gospodarką państw wysoko rozwiniętych technologicznie. W 2010 roku wszystkie polskie firmy przedstawiły około 200 europejskich zgłoszeń patentowych, a tylko wybrane jednostki zagraniczne (firmy takie jak: Philips, LG, BOSCH, Sony, itp.) zgłosiły po około 2.000 patentów każda!   Jeżeli weźmiemy pod uwagę najbliższą nam gospodarkę niemiecką (i wiodącą w Europie) również mamy do czynienia z rażącą dysproporcją – w Niemczech byłoby chronionych około 50 polskich patentów, natomiast w Polsce – blisko 13 000 niemieckich! Źródło: WRP/BCC  
reklama
reklama
November 29 2021 22:48 V19.2.0-2