reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 05 marca 2009

Europa przoduje w przemyśle energii słonecznej

‘USA wynalazło energię słoneczną, lecz w produkcji zostaliśmy wyprzedzeni przez takie kraje jak Niemcy czy Japonia’ powiedział Barack Obama podczas zeszłotygodniowego wystąpienia przed kongresem.

‘Obecnie procentuje wczesne i entuzjastyczne podejście krajów Europy do energii słonecznej. Europa przoduje obecnie w produkcji ogniw fotowoltaicznych (PV), stwarzając odpowiednie warunki do osiągnięcia 300 mld euro oszczędności w kosztach wytwarzania energii’ powiedział Dr. Henning Wicht, odpowiedzialny za analizy rynku PV w iSuppli. W roku 2008 europejskie firmy reprezentowały 27.4% światowej produkcji ogniw PV (zestawienie iSuppli dotyczy mocy wyrażonej watach), wyprzedzając nieznacznie Chiny (25.8%) oraz dystansując wyraźnie takie kraje jak Japonia (16.2%) czy USA (13.7%).’ Poniższy wykres przedstawia szacunki produkcji ogniw PV według regionów w roku 2008, sporządzone przez iSuppli [W]. Źródło: iSuppli ’Poza tym, iż Europa przoduje w produkcji ogniw PV, jest też największym rynkiem dla instalacji paneli słonecznych’ dodaje Wicht. ‘Nie jest to oczywiście przypadek; na przestrzeni ostatnich dwóch dekad europejskie rządy, instytucje badawcze i firmy ściśle współpracowały, aby osiągnąć ten stan’. U podstaw zainicjowania tych działań leżała chęć uwolnienia ekonomii Europy od energii opartej na węglu, przy jednoczesnym stworzeniu nowych miejsc pracy i wykreowaniu nowego przemysłu, zdolnego do konkurowania na arenie światowej. W roku 2008, ponad 80% nowych instalacji PV na świecie powstało właśnie w Europie (ponownie miarą jest moc wyrażona w watach). W samej Europie przodują Niemcy i Hiszpania – w krajach tych powstało 84% europejskich instalacji PV. Napędzanie popytu Kiedy Obama i jego administracja będą zastanawiać się w jaki sposób napędzić rynek energii słonecznej w USA, będą mogli oprzeć się na rozwiązaniach europejskich, opartych na specjalnych taryfach (feed-in-tariffs). Stanowią one system zachęt dla firm tworzących instalacje solarne, co czyni zwrot z kapitału (ROI) w przypadku takiej inwestycji bardziej atrakcyjnym. Zachęty te w roku 2009 co prawda nieco tracą na znaczeniu, w szczególności w przypadku Hiszpanii, jednakże spełniały one swoje zadanie zbijając ceny poprzez budowanie łańcucha dostaw opartego na dużym wolumenie produkcji. Tydzień Energii W tym miesiącu odbyło się spotkanie pod nazwą Tydzień Energii, w czasie którego Komisja Europejska zaprezentowała Strategiczny Plan Technologiczny dla Energii Odnawialnej. Energia solarna odgrywa w nim kluczową rolę i do 2020 ma generować 12-15% energii poprzez zastosowanie technologii paneli słonecznych (PV) oraz dodatkowe 3% w efekcie implementacji technologii systemów koncentrujących energię słoneczną (concentrating solar thermal systems). Przeszkody Podczas gdy gwałtowanie rosnące ceny energii czynią technologię solarną bardziej ekonomiczną, na drodze jej rozwoju mogą pojawić się jednak pewne przeszkody. Anton Milner , CEO Q-Cells oraz rzecznik European Photovoltaic Industry Association (EPIA), wskazuje na konieczność następujących zmian, które miałyby umożliwić osiągnięcie progu 12% produkcji energii w technologii solarnej: • Systemy zarządzani farmami solarnymi muszą być zdolne do przyjęcia dużej porcji energii w trakcie dnia • Muszą zostać opracowane efektywne rozwiązania magazynowania energii • Rządy muszą przygotować firmy użyteczności publicznej do produkcji większej ilości energii słonecznej • Milner wraz jego zespołem szacują, iż Europa może zaoszczędzić do 300 mld euro na osiągnięciu 12% udziału technologii PV w produkcji energii do roku 2020. Oszczędności wynikają z faktu, iż instalacje paneli słonecznych są tańsze od instalacji nuklearnych lub opartych na węglu, a paliwo je napędzające – słońce – jest za darmo. Gwiazdy branży PV Największym producentem PV w roku 2008 był niemiecki Q-Cells. Norweski REC jest innym światowym liderem, charakteryzującym się wysokim stopniem integracji pionowej – w swoich strukturach ma on zarówno zakłady wytwarzające polisilikonowe surowce, ogniwa i panele słoneczne, jak i jednostki oferujące usługi montażu całych instalacji. Niemiecki SolarWorld oraz brytyjski BP Solar są przykładami firm, które odniosły sukces w Europie i zainwestowały na wschodzącym rynku USA, skuszone wprowadzanymi tam zachętami.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1