reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 04 marca 2009

Pronox pokazał bardzo złe wyniki za rok 2008

Katowicki Pronox, producent sprzętu elektronicznego pod marką EasyTouch oraz dystrybutor peryferii komputerowych, pokazał bardzo słabe wyniki finansowe za rok 2008.

Rok 2008 udany dla spółki jedynie pod względem wielkości sprzedaży. Sprzedaż w 4Q2008 osiągnęła poziom 197 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do 4Q2007 o 11.5%. W całym roku 2008, sprzedaż wzrosła o 18%, z poziomu 560 mln zł do 663 mln zł. W szczególności na wzrost sprzedaży odpowiedzialny jest pozytywny rozwój marki EasyTouch. Sprzedaż wyrobów sygnowanych tą marką wyniosła 86 mln zł (w roku 2007 było to 51 mln zł), z czego 35 mln przypadało na PC a 11.8 mln zł na LCD TV. Firma pokazała bardzo słabe wyniki finansowe. Strata operacyjna za 4Q2008 wyniosła -7.2 mln zł (7.2 mln zł w 4Q2007), natomiast a cały rok wynik operacyjny to -9.6 mln zł (10.2 mln zł). Fatalny wpływ na wyniki firmy miała działalność finansowa – wynik brutto kwartału to -32.1 mln zł (7.3 mln zł), wynik netto to -30.2 mln zł (5.9 mln zł). W skali roku wartości te ukształtowały się odpowiednio na poziomie -31.4 mln zł (11.2 mln zł) oraz -30.0 mln zł (8.8 mln zł). W komentarzu do sprawozdania kwartalnego czytamy: ‘Czwary kwartał 2008 był niewątpliwie najtrudniejszym okresem w dotychczasowej działalności Grupy Pronox. Kryzys finansowy i wzrost kursów EUR i USD negatywnie wpłynął na wyniki finansowe. […] Zrealizowane ujemne różnice kursowe wyniosły 13.5 mln zł, ujemne różnice z wyceny bilansowej 6.6 mln zł. Utworzono również rezerwy na należności w kwocie 8.17 mln zł.’ Należy zauważyć fakt, iż krótkoterminowe zobowiązania spółki 196 mln zł) przekraczają aktywa obrotowe (187 mln zł), co może stanowić zagrożenia dla płynności spółki.
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-2