reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 03 marca 2009

Apator przedstawił prognozę na 2009

Apator zaprezentował prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na rok 2009. Zarząd spodziewa się, iż mimo spowolnienia gospodarczego przychody wzrosną do 380 mln zł.

Zarząd Apator SA poinformował, iż pomimo spowolnienia gospodarczego, mającego miejsce w gospodarce polskiej i światowej Grupa Apator prognozuje wzrost przychodów ze sprzedaży w 2009 roku oraz wzrost rentowności operacyjnej i rentowności netto. Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Apator na 2009 rok zakłada uzyskanie: - skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży ogółem w wysokości 380 mln zł, - skonsolidowanego zysku netto w kwocie 40 mln zł. Przy sporządzaniu powyższej prognozy uwzględniono wzrost poziomu eksportu, szczególnie w zakresie aparatury pomiarowej, poziom popytu na produkty Grupy APATOR skorygowany o wpływ spowolnienia gospodarczego, rozliczanie kontraktów terminowych a także skład grupy kapitałowej obejmujący spółki.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 14 2020 17:09 V17.4.0-2