reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© relpol Przemys艂 elektroniczny | 27 kwietnia 2012

Relpol: Po kilku latach strat, w 2011 wygenerowa艂 6,9 mln PLN zysku

W 2011 r. GK Relpol osi膮gn臋艂a 113 mln PLN przychod贸w 偶e sprzeda偶y, co w stosunku do 2010 r. (89 mln PLN) stanowi wzrost o 27%.
Skonsolidowany wynik brutto na sprzeda偶y wyni贸s艂 w 2011 r. 27,6 mln PLN i by艂 o 85% wy偶szy w por贸wnaniu z wynikiem osi膮gni臋tym w roku 2010 (14,9 mln PLN). Wynik na sprzeda偶y netto w 2011 r. wyni贸s艂 11,3 mln PLN, co w por贸wnaniu z wynikiem z 2010 r. (0,4 mln PLN) oznacza popraw臋 o 10,9 mln z艂. Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 operacyjna w 2011 r. zmniejszy艂a wynik grupy kapita艂owej o 2,2 mln PLN. W tym samym okresie 2010 r. wynik na pozosta艂ej dzia艂alno艣ci operacyjnej by艂 mocno ujemny i wyni贸s艂 -7,0 mln PLN. G艂贸wny wp艂yw na to mia艂y rezerwy na urlopy, wynagrodzenia, odpisy aktualizuj膮ce warto艣膰 zapas贸w, 艣rodk贸w trwa艂ych i prac badawczo-rozwojowych. Dzia艂alno艣膰 finansowa w 2011 r. o 278 tys. PLN zmniejszy艂a wynik grupy kapita艂owej. W por贸wnywalnym okresie 2010 r. wynik na dzia艂alno艣ci finansowej by艂 nieznacznie dodatni i wyni贸s艂 15 tys. PLN. Dzia艂alno艣膰 grupy kapita艂owej w 2011 r. uwie艅czona zosta艂a bardzo dobrym wynikiem netto. Wyni贸s艂 on 6,9 mln PLN, co w por贸wnaniu ze strat膮 w wysoko艣ci 8 mln PLN poniesion膮 w roku 2010 oznacza popraw臋 o blisko 15 mln PLN. Rentowno艣膰 brutto sprzeda偶y jest o 7,7 punktu procentowego wy偶sza ni偶 w 2010 r., co wynika z dynamiki sprzeda偶y i ograniczenia koszt贸w. W zwi膮zku z popraw膮 wyniku na dzia艂alno艣ci operacyjnej i finansowej o 15 punkt贸w procentowych wzros艂a rentowno艣膰 netto sprzeda偶y. ROE i ROA po raz pierwszy od kilku lat s膮 dodatnie. Zatrudnienie w GK wzros艂o w stosunku do 31.12.2010 r. o 11 os贸b. Wzrost zatrudnienia nast膮pi艂 w grupie pracownik贸w produkcyjnych, co spowodowane zosta艂o wzrostem produkcji w Relpol S.A. i w DP Relpol Altera. Relpol S.A. zatrudnia te偶 dodatkowo pracownik贸w na umow臋 zlecenie i korzysta z outsourcingu pracowniczego. Stan zatrudnienia w Relpol Baltija zmniejszy艂 si臋 o 80 os贸b i jeszcze si臋 zmniejszy, gdy偶 po przeniesieniu produkcji do DP Relpol Altera, sp贸艂ka ta jest w trakcie likwidacji.
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 19 2019 15:52 V12.2.2-2