reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© anthony-bolan-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 20 kwietnia 2012

DGT dobrze wykorzystało dotacje unijne

DGT wykorzystało fundusze unijne na rozwój działalności B+R. Firma zrealizowała projekt polegający na wyposażeniu laboratorium w tester sieci konwergentnych oraz oprogramowanie klasy EDA do projektowania układów PCB, o łącznej wartości 1,442 mln PLN.

Inwestycja, wsparta z funduszy unijnych w kwocie 591 tys. PLN pozwala na rozwój prac i potencjału badawczego DGT. Dodatkowo w 2010 r. firma pozyskała dofinansowanie w wysokości ok. 800 tys. PLN z RPO woj. pomorskiego na realizację projektu: „Rozwój Spółki DGT poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów w postaci telefonu przemysłowego i cyfrowego systemu dyspozytorsko-alarmowo-rozgłoszeniowego oraz wysokiej jakości usługi serwisowej”. Pozyskane wsparcie pozwoliło na nabycie technologii produkcji telefonu iskrobezpiecznego oraz urządzenia do testowania sieci pod katem transmisji usług głosowych.
- Funkcjonalność testera pozwala między innymi na testowanie sieci konwergentnych – powiedział Dziennikowi Bałtyckiemu Piotr Ciarkowski, specjalista ds. funduszy unijnych w DGT. - Dzięki testerowi możemy także zasymulować ruch na projektowanym serwerze telekomunikacyjnym i zweryfikować, czy spełnia on wymagania obowiązujących norm w zakresie protokołów telekomunikacyjnych. Oprogramowanie klasy EDA umożliwia zaprojektowanie wielowarstwowego pakietu, a następnie przeprowadzenie jego analizy pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej oraz integralności sygnałowej, za pomocą specjalnego symulatora, dzięki któremu można w szybki i prosty sposób wyeliminować wykryte odstępstwa i skorygować błędy już na etapie projektowania go.
DGT zrealizowało dwa dodatkowe projekty, które pozytywnie przeszły ocenę i zostały dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 "Wsparcie projektów celowych" oraz Działanie 4.1 "Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" (opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych). Firma oprócz wykorzystywania funduszy europejskich bazuje na środkach finansowych będących w dyspozycji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wykorzystuje je w celach opracowywania nowych innowacyjnych produktów i technologii w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1