reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© anthony-bolan-dreamstime.com Przemys艂 elektroniczny | 20 kwietnia 2012

DGT dobrze wykorzysta艂o dotacje unijne

DGT wykorzysta艂o fundusze unijne na rozw贸j dzia艂alno艣ci B+R. Firma zrealizowa艂a projekt polegaj膮cy na wyposa偶eniu laboratorium w tester sieci konwergentnych oraz oprogramowanie klasy EDA do projektowania uk艂ad贸w PCB, o 艂膮cznej warto艣ci 1,442 mln PLN.
Inwestycja, wsparta z funduszy unijnych w kwocie 591 tys. PLN pozwala na rozw贸j prac i potencja艂u badawczego DGT. Dodatkowo w 2010 r. firma pozyska艂a dofinansowanie w wysoko艣ci ok. 800 tys. PLN z RPO woj. pomorskiego na realizacj臋 projektu: 鈥Rozw贸j Sp贸艂ki DGT poprzez wprowadzenie na rynek nowych produkt贸w w postaci telefonu przemys艂owego i cyfrowego systemu dyspozytorsko-alarmowo-rozg艂oszeniowego oraz wysokiej jako艣ci us艂ugi serwisowej鈥. Pozyskane wsparcie pozwoli艂o na nabycie technologii produkcji telefonu iskrobezpiecznego oraz urz膮dzenia do testowania sieci pod katem transmisji us艂ug g艂osowych.
- Funkcjonalno艣膰 testera pozwala mi臋dzy innymi na testowanie sieci konwergentnych 鈥 powiedzia艂 Dziennikowi Ba艂tyckiemu Piotr Ciarkowski, specjalista ds. funduszy unijnych w DGT. - Dzi臋ki testerowi mo偶emy tak偶e zasymulowa膰 ruch na projektowanym serwerze telekomunikacyjnym i zweryfikowa膰, czy spe艂nia on wymagania obowi膮zuj膮cych norm w zakresie protoko艂贸w telekomunikacyjnych. Oprogramowanie klasy EDA umo偶liwia zaprojektowanie wielowarstwowego pakietu, a nast臋pnie przeprowadzenie jego analizy pod k膮tem kompatybilno艣ci elektromagnetycznej oraz integralno艣ci sygna艂owej, za pomoc膮 specjalnego symulatora, dzi臋ki kt贸remu mo偶na w szybki i prosty spos贸b wyeliminowa膰 wykryte odst臋pstwa i skorygowa膰 b艂臋dy ju偶 na etapie projektowania go.
DGT zrealizowa艂o dwa dodatkowe projekty, kt贸re pozytywnie przesz艂y ocen臋 i zosta艂y dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dzia艂anie 1.4 "Wsparcie projekt贸w celowych" oraz Dzia艂anie 4.1 "Wsparcie wdro偶e艅 wynik贸w prac B+R" (opracowanie oraz wdro偶enie innowacyjnych urz膮dze艅 telekomunikacyjnych). Firma opr贸cz wykorzystywania funduszy europejskich bazuje na 艣rodkach finansowych b臋d膮cych w dyspozycji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego, czy Narodowego Centrum Bada艅 i Rozwoju. Wykorzystuje je w celach opracowywania nowych innowacyjnych produkt贸w i technologii w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki.
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 21 2019 14:28 V12.2.5-1