reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: Zelmer Przemysł elektroniczny | 02 marca 2009

Omówienie wyników Zelmer SA w roku 2008

Zelmer SA odnotował wzrost sprzedaży, lecz zakup opcji walutowych zrujnował wynik za rok 2008

Grupa Zelmer SA w roku 2008 odnotowała sprzedaż na poziomie 466 mln zł, o 10.7% więcej niż w roku 2007 (420 mln zł). Za osiągnięcie tego pozytywnego rezultatu odpowiedzialny jest przede wszystkim rynek krajowy, na którym Grupa realizuje około 73% sprzedaży. Na rynku krajowym Zelmer SA (dane nieskonsolidowane) osiągnął sprzedaż na poziomie 336 mln zł (wzrost o 20% w stosunku do roku 2007), eksport ukształtował się na poziomie 123 mln zł (spadek o 6%). Warto podkreślić fakt, iż Zelmer znaczną część swoich przychodów osiąga ze sprzedaży nowych produktów. Nowe wyroby stanowiły w roku 2008 około 30% sprzedaży (w szczególności wysoką dynamikę Spółka odnotowała w kategoriach ekspresów ciśnieniowych, wag łazienkowych, mikrofalówek i żelazek). Grupa Zelmer odnotowała jednak spadek wyników finansowych, głównie ze względu na bardzo kiepskie wyniki 4Q2008: kwartał zakończył się stratą operacyjną w wysokości -10.1 mln zł, wobec zysku 11.4 mln zł zysku rok wcześniej. Jednak przede wszystkim, wyniki spółki pogorszyła nieudana inwestycja w opcje walutowe, które kosztowały Spółkę jak dotąd około 28.6 mln zł. W efekcie, zysk brutto za cały rok 2008 wyniósł 30.5 mln zł (47.0 mln zł w roku 2007), a zysk netto ukształtował się na poziomie 24.1 mln zł (34.7 mln zł).
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2