reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© roza-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 19 kwietnia 2012

Prognozy ACTION S.A. na rok 2012

Spółka dystrybucyjna ACTION S.A. przedstawiła prognozę wyników, jakie planuje uzyskać w roku 2012.

Prognoza ACTION S.A. na rok 2012: - przychody ze sprzedaży: 3.309,6 mln PLN; - zysk netto: 47,3 mln PLN. Zakładany wzrost przychodów ze sprzedaży ma zostać osiągnięty głównie dzięki dalszej ekspansywnej polityce sprzedaży na rynkach zagranicznych, jak również na rynku krajowym, w szczególności w kanale sieci handlowych oraz na rynku telekomunikacyjnym. Przy tworzeniu prognozy uwzględniono szacowane korzyści wynikające z intensyfikacji działań sprzedażowych w związku z realizacją nowych kontraktów dystrybucyjnych zawartych z dostawcami HP oraz Lenovo. ACTION miało 42,41 mln PLN skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 26,29 mln PLN zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 2.804,77 mln PLN wobec 2.105,90 mln PLN rok wcześniej, przypomina PAP.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1